Posouzení kvality předloženého vzorku pod názvem "Pozdrav od Lóry"

- testovaný vzorek byl požíván vybranou komisí během celého večera na čerstvém vzduchu i v uzavřeném prostoru

- barva (bezbarvost) i vůně předloženého vzorku zcela odpovídá štěpkovským normám a byly hodnoceny velmi kladně

- komise se nemohla shodnout na vhodné teplotě k podávání nápoje těchto kvalit. Převládal názor přiklánějící se k pokojové teplotě před takzvanou "mrazivou" skupinou zvyklou si alkohol krájet na kostky...

Důsledky konzumace testovacího vzorku

- vzorek přesvědčil svou kvalitou na poli rozvazování jazyků a podpořil obecnou vzájemnou informovanost testovacích komisařů

- během večera ani do této chvíle nebyly pozorovány žádné trvalé ani dočasné fyziologické změny na organismu komisařů

- projevily se pouze tyto jevy:

- těsně po probuzení se projevilo krátkodobé rozmazání horizontu s rozptylem několika cm na vzdálenost 4m (pozorováno na bílé stěně s barevný válečkem)

- rozchvěv pravé horní končetiny s amplitudou 2cm

Oba tyto jevy pominuly po požití protijedu v podobě černé kávy Bona Cafe Scalett se smetanou Bella.

Závěr: Testovaný vzorek byl shledán vhodným k přímé konzumaci a jeho požívání je žádoucí.

Za zkušební komisaře s díky a srdečným pozdravem

Mravenec

Zdeněk

nakreslený a dvakrát podtržený mravenec