Rumunsko Munţii Almaj, české vesnice Eibenthal, Bígr
 
  22.10.2009 - 01.11.2009  
  ve složení: Andy, Peprník  
 
 
 
 
 
V Lugoji na autobusáku s busem, kterým jsme přijeli z Brna
23.10.2009
Pomník rudoarmějcům v parčíku před vlakáčem v Lugoji
23.10.2009
Pomník rudoarmějcům v parčíku před vlakáčem v Lugoji
23.10.2009
Na nádraží v Lugoji čekáme na personál do Drobety
23.10.2009
Zajímavý pomník římského vojáka a vojáka z první světové v parku v Drobetě
23.10.2009
Ráno v ruinách římské pevnosti na břehu Dunaje, kde jsme přespali
24.10.2009
Středověká pevnost v Drobetě
24.10.2009
Středověká pevnost v Drobetě
24.10.2009
Středověká pevnost v Drobetě
24.10.2009
Na nádraží v Drobetě čekáme na vlak do Orsovy
24.10.2009
Vlakem projíždíme kol hráze přehrady Železná vrata
24.10.2009
Nádraží v Orsově
24.10.2009
Klášter Svatá Anna nad Orsovou
24.10.2009
Výhledy z klášteru Svatá Anna na Dunaj
24.10.2009
Výhledy z klášteru Svatá Anna na Dunaj
24.10.2009
Od kláštera Svaté Anny přecházíme přes hřebínek do vesnice Ieselnita
24.10.2009
Ve vísce Ieselnita u magazínu s místníma
24.10.2009
Ve vísce Ieselnita u magazínu s místníma
24.10.2009
Za soumraku fotozastávka u skulptury Decebala
24.10.2009
Ráno v jeskyni Pestera Liliecilor Ponicova - Netopýří Ponikova jeskyně, kde jsme přespali
25.10.2009
V jeskyni Ponicova - zajímavá směs kamenů a vápence
25.10.2009
Obrovské dómy v jeskyni Ponicova
25.10.2009
Výlez z jeskyně do Dunaje je za rohem, ale brodit či plavat se nám vůbec nechce.
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Krasová výzdoba v bočních chodbách jeskyně Ponicova
25.10.2009
Vrápenec
25.10.2009
S batohama zpět z jeskyně Ponicova
25.10.2009
Po žebříkách zpět z jeskyně Ponicova
25.10.2009
Skalnatá soutěska vedoucí k jeskyni Ponicova
25.10.2009
V údolí u hrázky se potok protejkající jeskyní ztrácí pod povrch
25.10.2009
Údolí vedoucí k jeskyni Ponicova
25.10.2009
Výhledy ze silnice na skálu s jeskyní Ponicova. A hore je ještě jedna jeskyně, kterou jsme neprolejzali.
25.10.2009
Od silnice vedla k Dunaji stezka, tak jsme naznali, že by mohla vést k ústí jeskyně Ponicova do Dunaje. Jenže odbočka stezky končila "pouze" v zálivu Dunaje. Aspoň, že cestou u stezky byly i dvě krátké štoly.
25.10.2009
Při cestě po další odbočce stezky jsme narazili na další a celkem dlouhou štolu.
25.10.2009
Ve štole. S velkou pravděpodobností se jednalo o vojenské využití štoly, protože oba dva její vstupy byly lomené.
25.10.2009
Stezka pokračovala až na vrchol kopce s výhledem na Dunaj a protější masiv Cazanele Mare.
25.10.2009
Stezka pokračovala až na vrchol kopce s výhledem na Dunaj a protější masiv Cazanele Mare.
25.10.2009
Cestou zpět procházíme opět štolu a zakreslujem si její plánek - jižnější vstup do štoly.
25.10.2009
Cestou zpět procházíme opět štolu a zakreslujem si její plánek - severní vstup do štoly.
25.10.2009
Před oběma vstupy do štoly byl vybetonovaný blok se šrouby, snad pro nějaký stožár. Později jsme se dozvěděli, že v této oblasti mají být i štoly skrz kopec, které měly sloužit pro ostřelování a kontrolu pohybu na Dunaji.
25.10.2009
Večer u ohně v údolíčku u cabany Delfinul
25.10.2009
Ráno u ohně v údolíčku u cabany Delfinul
26.10.2009
Hned zkraje u první odbočky na Eibenthal, kudy vedla úzkokolejka jsme narazili na zatopenou štolu
26.10.2009
Cestou na Eibenthal...
26.10.2009
S prvním nalezeným hřebíkem na cestě k Eibenthalu kudy vedla úzkokolejka
26.10.2009
Úzkokolejka vedla od uhelných dolů na Ujbánii dolů k překladišti na Dunaji
26.10.2009
Mostek úzkokolejky
26.10.2009
Zátiší na uhelné úzkokolejce
26.10.2009
Před Eibenthálem je na mapě zakreslena spousta kladívek. Mělo se jednat o doly na azbestovou rudu. Výsypek a dalších artefaktů po těžbě je zde spousta. Ale většina štol je nejspíše úmyslně zavalených hned z kraje.
26.10.2009
Vstup do štoly
26.10.2009
Andy pod výsypkou, kde hned ústí další štola s další výsypkou
26.10.2009
Vstup do štoly
26.10.2009
Výsypka s násypkou
26.10.2009
Betonový artefakt násypky
26.10.2009
Pražce kolejky na výsypce
26.10.2009
Na výsypce...
26.10.2009
Vstup do štoly
26.10.2009
Výsypky pomalu zarůstaj keři a stromy. Hlavní těžba tu měla být ukončena někdy v šedesátých letech, poslední štoly někdy v osmdesátých letech.
26.10.2009
Vstup do štoly
26.10.2009
Po bývalé úzkokolejce pokračujeme dále na Eibenthal
26.10.2009
Vstup do štoly, která je hnedle u cesty
26.10.2009
První štola, do které se dalo vlézt
26.10.2009
První štola, do které se dalo vlézt
26.10.2009
Na konci štoly Andy zkoumá žílu
26.10.2009
Zával ve štole
26.10.2009
Na cestě před štolou
26.10.2009
Po bývalé úzkokolejce pokračujeme dál na Eibenthal
26.10.2009
Ohlédnutí se zpět na výsypkoviště, směrem k Dunaji
26.10.2009
Křížek v sedle nad Eibenthalem
26.10.2009
Silnicí do Eibenthalu
26.10.2009
Silnicí do Eibenthalu
26.10.2009
Cestou v Eibenthalu ke hřbitovu
26.10.2009
Eibenthal od hřbitova
26.10.2009
Eibenthal od hřbitova
26.10.2009
Na protějším svahu na Eibenthalem se rýsuje pokračování úzkokolejky vedoucí k dolu na Ujbánii. Jak jsme se dozvěděli zářez na fotce byl původní tunel na úzkokolejce, který byl pak pro potřeby nákladních aut vykután úplně.
26.10.2009
Nad Eibenthalem než ve vsi otevřou hospodu si děláme večeři. Za tmy jsme pak sešli dolů do vsi. Půl hoďku jsme povídali ještě s dědou u jeho vrat než přijel Andyho známý z minula Christian, který má teď hospodu. V hospodě se probralo s dalšími lidmi kde co a po zavíračce nás Christian přepravil k sobě na Ujbánii, kde bydlel se svou manželkou a malou dcerkou. U něho se povídalo ještě dlouho do rána.
26.10.2009
Další den po vyspání a obědě nám Christian dělal průvodce po bývalém uhelném dole, kde pracoval. Důl na nejkvalitnější antracit ve střední evropě byl uzavřen v roce 2006 oficiálně po důlním neštěstí, kdy se sesypala hlavní důlní šachta a zavalila dva údržbáře, jednoho srba a Christianova švagra. Záchranáři se k osobám uvězněných ve výtahové kleci dostali po necelém měsíci jihozápadní štolou, která měla původně sloužit k přímému odvozu rubaniny k Dunaji. I když důl po neštěstí obdržel velkou finanční sumu na zprovoznění společnost, která nově důl vlastnila finance ztopila a důl uzavřela, i když tím přišlo o živobytí většina lidí z okolních vesnic. V současnosti je většina budov v zchátralém stavu, zařízení je rozebráno a jde do šrotu.
27.10.2009
Čerpací stanice
27.10.2009
Chladící věž pro chlazení čerpadel
27.10.2009
Akumulátorovna, nabíjecí stojany pro hornické svítilny
27.10.2009
Příjezdová cesta k šachtě
27.10.2009
Smutný osud rozřezaných huntíků
27.10.2009
Důlní věž
27.10.2009
Ovládání výtahu, kde Christian pracoval
27.10.2009
Tabule se signály výtahu
27.10.2009
Hlavní buben šachetního navijáku
27.10.2009
Poslední huntík s naloženým uhlím
27.10.2009
Šachetní výtah
27.10.2009
Navijáky...
27.10.2009
Pohled do důlní šachty pro dva výtahy
27.10.2009
Šachetní výtah
27.10.2009
Výhybky s posledním naloženým huntíkem
27.10.2009
Areál šachty
27.10.2009
Christian vypráví
27.10.2009
Poslední naložený huntík
27.10.2009
Po rozloučení s Christianem pokračujeme za deště a mlhy dál po červené stezce na Bígr
27.10.2009
Večer jsme do Bígru nedorazili, protože mlžná tma nás zastihla před vrcholem Kopřivy a orientace byla nulová. Ráno sice mlha stále je, ale to nás neodradilo si vyběhnout na vyhlídku na Kopřivě.
28.10.2009
Kapradinové zátiší na Kopřivě
28.10.2009
Z Kopřivy klesáme dolů do údolí
28.10.2009
Z Kopřivy klesáme dolů do údolí
28.10.2009
V hlubokém údolí pod Kopřivou, kde kdysi vedla lesní úzkokolejka
28.10.2009
Přes říčku dál na Bígr
28.10.2009
Ohlédnutí za Kopřivou
28.10.2009
Stoupáme hore do sedla k Bígru
28.10.2009
Stoupáme hore do sedla k Bígru
28.10.2009
Modrá kaplička v sedla nad Bígrem
28.10.2009
Česká vesnice Bígr před námi
28.10.2009
Po cestě k Bígru
28.10.2009
Modrý křížek před Bígrem
28.10.2009
Cestou do Bígru
28.10.2009
Chaloupky v Bígru
28.10.2009
Bígr - zařízení na kování krav
28.10.2009
Chaloupky v Bígru
28.10.2009
Chaloupky v Bígru
28.10.2009
Pomník z první světové v Bígru
28.10.2009
Chaloupky v Bígru
28.10.2009
Ohlédnutí za Bígrem
28.10.2009
Ohlédnutí za Bígrem
28.10.2009
Původně jsme chtěli jít dále na nej vrchol Svincea Mare a dojít přes Muntii Almaj přímo k Herkulánům, ale Andy na tom fyzicky není nejlépe a na dojití k Herkulánům v tomto tempu by jsme potřebovali aspoň den navíc, takže se rozhodujeme změnit plán. Udělali jsme si na pracně rozdělaném ohýnku dlabanec a na pátou hodinu vyrazili zpět do Bígru na pívo a další den zamíříme na západní stranu přes Cozlovské doly k Dunaji.
28.10.2009
Zpět do Bígru na pívo
28.10.2009
Podzimní výhledy
29.10.2009
Podzimní výhledy
29.10.2009
Trnky
29.10.2009
Z vrcholu Cozly konečně sestupujeme dolů k dolům
29.10.2009
V areálu dolu Cozla
29.10.2009
Betonové artefakty v areálu dolu Cozla
29.10.2009
Před zaslepenou štolou v areálu dolu Cozla
29.10.2009
Bývalé překladiště dolu Cozla na Dunaji
30.10.2009
Od Cozly za deště ťapeme dál po silnici a marně se snažíme stopovat
30.10.2009
Loď na Dunaji
30.10.2009
Dunaj
30.10.2009
Pěšky po hafo kilometrech jsme promočení došli k nějaké kabaně, kde i vařili a hlavně tu staví bus do Orsovy. Koník čekajíce na pána před kabanou.
30.10.2009
Frčíme s Honzou, který už seděl v bednobusu, směrem na Orsovu
30.10.2009
Tak konečně víme, kde je ta TABULA TRAIANA. Je to foceno z busu, tak proto ta kvalita. Každopádně původní umístění TABULA TRAIANA před zatopením bylo o něco níže. Byla prý pracně vyřezána a umístěna nad současnou hladinu přehrady.
30.10.2009
Slastné spočinutí v bazénku s horkou sirnatou vodou jednoho pramenu Sapte Izvoare v Baile Herculane
30.10.2009
Socha Hercula v Baile Herculane
30.10.2009
Kopule nádražní haly v Herkulánech
31.10.2009
Ulice v Lugoji brzo ráno
31.10.2009
Ulice v Lugoji brzo ráno
31.10.2009
Řeka Timis v Lugoji
31.10.2009
Andy cosi vysvětluje rybářům v Lugoji
31.10.2009
Kostel na náměstí v Lugoji
31.10.2009
   
Kostel za řekou Timis
31.10.2009
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©