Cyrilometodějský Čilkut na Chřibech
 
  02.02.2007 - 04.02.2007  
  fotky od Kecala, cirka 7MB  
 
 
 
 
 
Večer, tedy už po půlnoci u ohně. Po té co se náhodně shledaly dvě skupinky čilkuťanů každá vegetící na jedné straně kopce.
03.02.2007
Val a příkop hradiště Hrádek u Bohuslavic
03.02.2007
Ráno na hradišti...
03.02.2007
Čilkuťané...
03.02.2007
Čilkuťané...
03.02.2007
Čilkuťané...
03.02.2007
Čilkutská to vlajka
03.02.2007
Kecal čtoucí příběh Cyrila a Mětoděje
03.02.2007
U ohně...
03.02.2007
Hned na poprvé jsem získal "pohana", ale teď už jsem "Cyril". Pro nezúčastněné - Kecalova hra - lidičkové si na kouzelné slovíčko "krleš" vymění schránky. Samozřejmě schránky s Cyrilem a Metodějem jsou ty nejvyšší.
03.02.2007
Na hradišti u ohně...
03.02.2007
Pan pes vartující až vyběhne myšička
03.02.2007
Hore na Línou horu
03.02.2007
A teď su polokřesťan. Však ono se to všecko ještě desetkrát obrátí. Jen jsem za celou dobu nezískal Metoděja.
03.02.2007
Na větrném vrcholu Líné hory
03.02.2007
A schyluje se k další hře...
03.02.2007
Schyluje se k další hře...
03.02.2007
To maj bejt oslepení mnichové hlídající kostěné relikvie...
03.02.2007
A ostatní jim maj ty relikvie sebrat aniž by se jich mnich dotknul
03.02.2007
Tak jsem zase klesl. Ale "pohan" je ještě horší postavení.
03.02.2007
Po hřebínku Líné hory
03.02.2007
Konečně máme vodu...
03.02.2007
Na vršolku Železňák
03.02.2007
Na vršolku Železňák
03.02.2007
Hraniční patník pod vrcholem Železňák
03.02.2007
Kecal u hraničních patníků
03.02.2007
Druhý hraniční patník pod vrcholem Železňák
03.02.2007
Další pár hraničních patníků
03.02.2007
Trpajzlík na Zavadilce
03.02.2007
Trochu jsem si opět polepšil...
03.02.2007
Cyril a Metůd na obrázku v Koryčanskej kapličce
03.02.2007
Hromadnej dlabanec u Koryčanskej kapličky
03.02.2007
Koryčanská kaplička
03.02.2007
Hromadnej dlabanec u Koryčanskej kapličky
03.02.2007
Tož jsem si opět polepšil...
03.02.2007
Další hra u Koryčanskej kapličky. Tentokrát znalostní test o Cyrilu a Metůdu.
03.02.2007
Jak vidno otázka byla lehká, páč všici se cpou do jednoho chlívečku
03.02.2007
Infocedule o hradišti, kapli Sv. Klimenta
03.02.2007
Skupinka "polokřesťanů" jsoucí za zvukem flétny
03.02.2007
Skupinka "polokřesťanů" jsoucí za zvukem flétny
03.02.2007
Kříže na kopci Sv. Klimenta
03.02.2007
Dřevěný kostelík na kopci Sv. Klimenta
03.02.2007
Večer u ohně...
03.02.2007
Cyril s Metodějem
03.02.2007
Večer u ohně...
03.02.2007
Ouplněk nad ránem
04.02.2007
Ráno v základech kaple ...snad se na nás za to Sv. Kliment nebude zlobit
04.02.2007
Východ slunka
04.02.2007
První lidé u ohně
04.02.2007
Val hradište na kopci Sv. Klimenta
04.02.2007
Val a příkop hradište na kopci Sv. Klimenta
04.02.2007
Severní val a příkop hradište na kopci Sv. Klimenta
04.02.2007
Chřibské kopečky...
04.02.2007
Obětní ešus relikvii Svatého něčeho
04.02.2007
Dopoledne u ohně
04.02.2007
Svatý Kliment
04.02.2007
Po rozloučení jsem odešel směrem na Střílecký hrádek. Mohylka na kopečku před Ocáskem.
04.02.2007
Výhledy na Cimburk a Koryčanskou přehradu z kopce Ocásek
04.02.2007
Cimburk v dálce...
04.02.2007
Na vrcholku Ocásku...
04.02.2007
Starý triangulační kámen, značení na vršolku Ocásku
04.02.2007
Na Stříleckým hrádku
04.02.2007
Zdi Stříleckého hrádku
04.02.2007
Zdi Stříleckého hrádku
04.02.2007
Výhledy ze Stříleckého hrádku
04.02.2007
Zdi Stříleckého hrádku
04.02.2007
Zdi Stříleckého hrádku
04.02.2007
Zdi Stříleckého hrádku
04.02.2007
Val a příkop Stříleckého hrádku
04.02.2007
Val a příkop Stříleckého hrádku
04.02.2007
Info o Koryčanském židovském hřbitově
04.02.2007
Náhrobky Koryčanského židovského hřbitova
04.02.2007
Náhrobky Koryčanského židovského hřbitova
04.02.2007
Náhrobek na Koryčanským židovským hřbitově
04.02.2007
Náhrobky Koryčanského židovského hřbitova
04.02.2007
Náhrobek na Koryčanským židovským hřbitově
04.02.2007
Zem s mrtvýma pohlcuje i náhrobky
04.02.2007
Náhrobky Koryčanského židovského hřbitova
04.02.2007
Náhrobek na Koryčanským židovským hřbitově
04.02.2007
Náhrobky Koryčanského židovského hřbitova
04.02.2007
Náhrobek na Koryčanským židovským hřbitově
04.02.2007
Náhrobky Koryčanského židovského hřbitova
04.02.2007
Koryčanská stanice už slouží jen pro nákladní dopravu
04.02.2007
Po kolejích z Koryčan do Nemotic
04.02.2007
   
Přicházíme do Nemotického nádraží a za deset minut nám jede vlak na Brno
04.02.2007
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©