Silvestrovský vandr na Toulovcovkách
 
  30.12.2011 - 01.01.2012  
  ve složení: Skřítek s psicí Farou, Peprník, Míra, Eva, Váňa, Jirka s Lenkou  
 
 
 
 
 
Ráno v lůmku u kaple Svaté Anny
31.12.2011
Kaple Svaté Anny s momentálně suchým pramenem
31.12.2011
Kaple Svaté Anny z roku 1831
31.12.2011
Náhrobky na židovské hřbitově v Hroubovicích
31.12.2011
Náhrobky na židovské hřbitově v Hroubovicích
31.12.2011
Náhrobek na židovské hřbitově v Hroubovicích
31.12.2011
Náhrobky na židovské hřbitově v Hroubovicích
31.12.2011
Náhrobky na židovské hřbitově v Hroubovicích
31.12.2011
Náhrobek na židovské hřbitově v Hroubovicích
31.12.2011
Náhrobky na židovské hřbitově v Hroubovicích
31.12.2011
Pěšinou k Luži...
31.12.2011
Cestou ke kostelu v Janovičkách
31.12.2011
Blížíme se k valu Žižkovy šance
31.12.2011
Mohutný val a příkop Žižkových šancí. Předpokládám, ale že jde o hradištní val, který Žižka pouze využil.
31.12.2011
Po valu Žižkových šancí
31.12.2011
U ohně v Pivnické rokli Skřítek předčítá příběh z místních pověstí
31.12.2011
Silvestrovský večer v Pivnické rokli
31.12.2011
Ráno u ohně v Pivnické rokli
01.01.2012
V západním rameni Pivnické rokle
01.01.2012
Skály stále pracují...
01.01.2012
V západním rameni Pivnické rokle
01.01.2012
Náš spací převis
01.01.2012
Kempík v severní části rokle
01.01.2012
Pivnická rokle
01.01.2012
Rozcestí v Pivnické rokli
01.01.2012
Tunýlek
01.01.2012
Převis Jižní kříž
01.01.2012
Pokračujeme dál východním ramenem Pivnické rokle
01.01.2012
Fara a žebřík
01.01.2012
Dál východním ramenem Pivnické rokle
01.01.2012
U Zderazských sklípků
01.01.2012
Stezkou k Boru
01.01.2012
Přes Toulovcovy maštale...
01.01.2012
Dolů do Vranického údolí
01.01.2012
Bludiště v Toulovcových maštalích
01.01.2012
V Bludišti Toulovcových maštalích
01.01.2012
V Bludišti Toulovcových maštalích
01.01.2012
V Bludišti Toulovcových maštalích
01.01.2012
Společná fotka u Bludiště
01.01.2012
Oslí škvíra
01.01.2012
Pramínek ve Voletínském údolí
01.01.2012
Ve Voletínské údolí...
01.01.2012
 
Skála Hrad
01.01.2012
Za soumraku a deště čekáme v Budislavi na bus k vlaku do Žďárce
01.01.2012
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©