Pohansko, brouci
 
  15.07.2011 - 17.07.2011  
  broukologická exšpedice  
  ve složení: broukologové Máca, Víťa, Marin s Kubou a nebroukologové Peprník s Matesem  
 
 
 
 
 
Prohlížení starých dubů
16.07.2011
Broukologové v akci
16.07.2011
Starý dub
16.07.2011
Vykopávky na Pohanském hradišti stále pokračují
16.07.2011
Severní val Pohanského hradiště
16.07.2011
Přes areál Pohanského hradiště, kluci už probírají co Víťa nasmýkal
16.07.2011
Cestou po Pohanském hradišti a Víťa se smýkačkou
16.07.2011
Probírání hmyzáků co Víťa nasmýkal
16.07.2011
Polozemnice na Pohanském hradišti
16.07.2011
Lovecký empírový zámeček na Pohanském hradišti
16.07.2011
Při výkladu v muzejním ŘOPíku nedaleko loveckého zámečku
16.07.2011
Kuba s helmou
16.07.2011
Zkouška kulometu
16.07.2011
Hraniční závora s Československým patníkem
16.07.2011
Základy kostela na Pohanském hradišti
16.07.2011
Chodbičky po Megopis scabricornis – Tesařík drsnorohý v padlém stromě
16.07.2011
Padlé stromy jsou náš cíl
16.07.2011
Prohlížení padlých stromů
16.07.2011
Cestama po Pohansku
16.07.2011
Lužní koryta jsou víceméně vyschlá, proto tak málo komárů
16.07.2011
Zkoumání žabek v kalužině
16.07.2011
Kuňka obecná - Bombina bombina
16.07.2011
Prožrané cestičky od Megopisů
16.07.2011
Vyschlé kukly
16.07.2011
Randez vous - Dianin chrám
16.07.2011
Diana oblečená v nočním hávu
16.07.2011
Randez vous - Dianin chrám
16.07.2011
Výzdoba Dianina chrámu
16.07.2011
Hlavice sloupů z Dianina chrámu
16.07.2011
Staré stromy na Randez vous
16.07.2011
Brzo ráno u obory na Pohansku
17.07.2011
Pěkné úlovky tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) a tesaříků drsnorohých (Megopis scabricornis)
17.07.2011
Vetřelec - tesařík obrovský
17.07.2011
Další úlovky...
17.07.2011
Brouk
17.07.2011
Vetřelec - tesařík obrovský
17.07.2011
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©