Kutnohorsko
 
  10.06.2011 - 12.06.2011  
  vandr s dětima  
  ve složení: Peprník s Matesem, Andy s Beruškou, Ruprecht se psem Lumpem  
 
 
 
 
 
Večer jsme se sčutli na vrcholu Kaňku u památníku hornických bouří roku 1496
10.06.2011
Ráno na vrcholu Kaňku u památníku hornických bouří roku 1496, kde jsme přespali
11.06.2011
Sloup na vrcholu Kaňku - památníku hornických bouří roku 1496
11.06.2011
Propad starých hornických štol na vrcholu Kaňku
11.06.2011
Smírčí kříž "Baba" na vrcholu Kaňku
11.06.2011
Svahy Kaňku jsou doslova překutány a v jižním směru to je jedna výsypka za druhou
11.06.2011
Na skalní vyhlídce nad lomy na jihovýchodním svahu Kaňku
11.06.2011
V Sedlecké kostnici, kde jsou odhadem pozůstatky 40000 osob
11.06.2011
Erb rodu Schwarzenbergů v Sedlecké kostnici. Vpravo dole lebka, hlava Turka, kterému vyklovává oči krkavec.
11.06.2011
Pomíjivost peněz...
11.06.2011
Lustr s Sedlecké kostnici
11.06.2011
Také kdysi žili...
11.06.2011
V Sedlecké kostnici, výzdoba pochází ze začátku 18. století. Dnešní podoba pochází z doby oprav v roce 1870.
11.06.2011
Výzdoba v Sedlecké kostnici
11.06.2011
V Sedlecké kostnici
11.06.2011
Oltář v Sedlecké kapli
11.06.2011
Křížek na hřbitově kol Sedlecké kaple, kde byly pohřbeno asi 30000 lidí při morové epidemii roku 1318
11.06.2011
Chrám Nanebevzetí Panny Marie součástí Sedleckého kláštera
11.06.2011
V chrámu se dá jít i do půdní části, kde je vidět umění zednických mistrů
11.06.2011
V Chrámu Nanebevzetí Panny Marie
11.06.2011
Kříž a varhany v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie
11.06.2011
Od Sedlece pokračujeme kol kolejí do centra Kutné Hory
11.06.2011
V kostele Svatého Jakuba
11.06.2011
Kostel Svatého Jakuba
11.06.2011
Výhled na katedrálu Svaté Barbory
11.06.2011
Katedrála Svaté Barbory
11.06.2011
Cestou ke katedrále Svaté Barbory
11.06.2011
V katedrále Svaté Barbory
11.06.2011
Jedna z mnoha nádherných vitráží v katedrále Svaté Barbory
11.06.2011
U pokladu, který jsme bohužel odnést nesměli
11.06.2011
Výhledy na kostel Svatého Jakuba a město Kutná Hora od katedrály Svaté Barbory
11.06.2011
Odpolední únava ...holt už máme překostelováno a překatedrálováno
11.06.2011
Věže a věžičky katedrály Svaté Barbory
11.06.2011
Věžičky katedrály Svaté Barbory
11.06.2011
Katedrála Svaté Barbory
11.06.2011
Ohlédnutí za katedrálou Svaté Barbory
11.06.2011
Pilíře mostku přes říčku Vrchlice vedoucí k ústí nějaké štoly kousek před lomem
11.06.2011
Tak bohužel ústí štoly je zazděné
11.06.2011
U říčky Vrchlice
11.06.2011
Na výsypce strusky u bývalého kamenolomu před Vrbovým mlýnem
11.06.2011
Joj, jdu dobře ke štole Svatého Antonína Paduánského
11.06.2011
Tak tady někde na výsypce mělo být ústí štoly Svatého Antonína Paduánského
11.06.2011
Kempík na hradišti Denemark
11.06.2011
Příkop hradiště Denemark
11.06.2011
Zbytky kamenitých valů hradiště Denemark
11.06.2011
Ústí Poličanské štoly
11.06.2011
Mříž u Poličanské štoly byla kupodivu otevřená, ale po pár metrech končila vodojemnou hrázkou
11.06.2011
Kol Spáleného mlýna
11.06.2011
A další zazděná štola kousek za Spáleným mlýnem
11.06.2011
Kol zříceniny mlýnu Cimburka
11.06.2011
Zřícenina mlýnu Cimburka
11.06.2011
Ve sklepení mlýnu Cimburka
11.06.2011
Vodopádidíček přepadu hráze Velkého rybníku
11.06.2011
Pěšinou kol Velkého rybníku
11.06.2011
Na pívu a dlabanci v hospodě u Velkýho rybníku
11.06.2011
Na malinovce...
11.06.2011
Ráno v lese před Malešovem
12.06.2011
Ráno v lese před Malešovem
12.06.2011
Cestou k Malešovu
12.06.2011
Pamětní deska Malešovickým židům
12.06.2011
Pomník z obou válek v centru Malešova
12.06.2011
Na Malešovickém židovském hřbitově
12.06.2011
Náhrobky na Malešovickém židovském hřbitově
12.06.2011
Náhrobky na Malešovickém židovském hřbitově
12.06.2011
Náhrobky na Malešovickém židovském hřbitově
12.06.2011
Na Malešovickém židovském hřbitově
12.06.2011
Sváča v osadě Maxovna
12.06.2011
Cestou na hrad Sion
12.06.2011
Nedaleko před Sionem se nachází opevnění, zimní tábořiště vojsk
12.06.2011
Nedaleko před Sionem se nachází opevnění, zimní tábořiště vojsk
12.06.2011
Skalka nad údolím říčky Bahýnka
12.06.2011
Valy a příkopy hradu Sion
12.06.2011
Zbytky zdí hradu Sion
12.06.2011
Na zřícenině hradu Sion
12.06.2011
Zbytky zdí hradu Sion
12.06.2011
Areál hradu Sion, kde sídlil Jan Roháč z Dubé
12.06.2011
Na zřícenině hradu Sion
12.06.2011
Přes potok Bahýnka
12.06.2011
 
Kněžice páskovaná
12.06.2011
Domů ze zastávky s krásným názvem Bahno
12.06.2011
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©