Výlet na Chýnovskou jeskyni & úzkokolejku vedoucí do lomů Kladrubské hory
 
  22.05.2011  
  bohužel část kolejky u Pacovské hory jsem skrz čas a metrovým kopřivám neprošel  
  takže někdy brzo na jaře se na kolejku a opuštěné lomy na Kladrubské hoře rád vrátím  
  ve složení: Peprník, Špulka, Mates a Kouba v kočárku  
 
 
 
 
 
Frčíme rychlíkem do Tábora
22.05.2011
Ve stanici Chýnov, kde přímo naproti nádraží stávala vápenka kam úzkokolejka vozila vápenec z lomů na Kladrubské hoře
22.05.2011
Ve stanici Chýnov
22.05.2011
Cestou k Chýnovským jeskyním
22.05.2011
Sestupujem do Chýnovské jeskyně
22.05.2011
V Chýnovské jeskyni posloucháme výklad
22.05.2011
Chýnovská jeskyně
22.05.2011
Kříž v Chýnovské jeskyni s podpisem pana Riedla (nad křížem), který v těchto místech do jeskyně sestoupil
22.05.2011
U kamenného čertíka, pro Kubu to byla čičina
22.05.2011
V Chýnovské jeskyni
22.05.2011
Chýnovská jeskyně
22.05.2011
V Chýnovské jeskyni na prohlídce
22.05.2011
V Chýnovské jeskyni na prohlídce
22.05.2011
V Chýnovské jeskyni
22.05.2011
Kuba se Špulkou
22.05.2011
Od jeskyní jsme to vzali k lomům na Kladrubské hoře, kde začínala lomová úzkokolejka. Ruiny budov, které evidentně k lomům patřily.
22.05.2011
Na ruinách mne zaujalo obrovské klenutí
22.05.2011
V lomu další zajímavé artefakty i s kolejničkama
22.05.2011
V jednom z lomů na Kladrubské hoře
22.05.2011
Zářez úzkokolejky vedoucí z lomu Kladrubské hory
22.05.2011
Val úzkokolejky přecházející v oblouku potok
22.05.2011
Klenutý mostek Chýnovské úzkokolejky. Bohužel čas tlačí a procházet úzkokolejku až k Chýnovu nemá skrz metrové kopřivy cenu. Ale brzo na jaře se sem rád vrátím a pořádně prolezu i lomy.
22.05.2011
Joj, před Chýnovem se napojuji zpět na trasu úzkokolejky a o tyto dva hřebíky z úzkokolejky jsem málem zakopl
22.05.2011
Kol silnice do Chýnova pokračuje val úzkokolejky
22.05.2011
A před Chýnovem se nalézá i jeden propustek z Chýnovské úzkokolejky
22.05.2011
Zpět na Chýnovském nádraží, kde jsme objevili pamětní ceduli Ludvíka Zatěrandy stavitele železničních drah a tunelů
22.05.2011
Kouba
22.05.2011
 
Kouba
22.05.2011
Bráchové
22.05.2011
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©