Křimovská trať
 
  13.05.2011 - 16.05.2011  
  vandr po krušnohorských železnicích  
  ve složení: Peprník, Pety  
 
 
 
 
 
Jelikož na trati Chomutov - Vejprty už jezdí osobáci jen o víkendu vandr jsme naplánovali tak, že v pátek dojedem do Chomutova, dojdem a přespíme u stanice Černovice a odkud se ráno v osm svezeme až do Vejprt.
14.05.2011
Vejprtská staniční budova
14.05.2011
Jukli jsme se do Vejprt a překvapil mne pomník Julia Fučíka. Budu si muset o něm něco přečíst, protože to co nás učili ve škole je totálně překroucený.
14.05.2011
Lavička s výhledy na hraniční čáře
14.05.2011
Po hraniční čáře nad Jöhstadtem
14.05.2011
Jöhstadtská staniční budova úzkokolejky. Myslel jsem, že zdejší úzkokolejka je již dávno zaniklá, ale Pety zjistil, že ne a prý i jezdí. A je tu podezřelé množství aut, takže....
14.05.2011
To snad fakt pojede! A jsme tu akorát před odjezdem!
14.05.2011
Parní mašinka
14.05.2011
Nasáčkovali jsme se do vlaku, za ouplatu 100Kč nás nevyhodili a jedéééém...
14.05.2011
No, že trať funguje a i se svezem parní mašinkou jsem nečekal!
14.05.2011
Depo
14.05.2011
Sice v další zastávce se do vlaku nacpal celý zájezd německých důchodců, ale to nám radost nemohlo pokazit
14.05.2011
Sice v další zastávce se do vlaku nacpal celý zájezd německých důchodců, ale to nám radost nemohlo pokazit
14.05.2011
Jedeme vláčkem
14.05.2011
Přepřahání lokomotivy ve Steinbachu, kde končí obnovený kus tratě
14.05.2011
Stanice Steinbach
14.05.2011
Preßnitzalbahn - Jöhnstadt/Sachsen
14.05.2011
Ve stanici Steinbach vlak připraven na cestu zpět
14.05.2011
Pára a les
14.05.2011
Sic máme zpáteční lístky, ale vystupujeme už v zastávce Stolln
14.05.2011
Bohužel poslední prohlídku štoly jsme nestihli o čtvrt hodinku. Taky to safra mohli mít němčouři načasovaný k poslednímu příjezdu vlaku.
14.05.2011
Detail portálu štoly
14.05.2011
Jen jsme se jukli za dveře štoly
14.05.2011
U zastávky Stolln přecházíme po kolejích říčku a budem mířit hore do svahu
14.05.2011
Výhybka před zastávkou Stolln
14.05.2011
A hned ve svahu nad zastávkou Stolln jsme potkali další zbytky po místním štolování. Vlízt se, ale nikam nedalo.
14.05.2011
Celý svah nad zastávkou Stolln je překopán. Nad cestou jdeme bývalým náhonem.
14.05.2011
Pomník z první světové u cesty ve svahu kopce Glösenstein
14.05.2011
K večeru jsme potkali spásnou útulnu, která nás uchránila večerního lijáku
14.05.2011
Pamětní kámen, kde mezi lety 1400-1823 přepřahali vozkové koně na staré silnici z Halle a Lipska do Prahy
15.05.2011
Totenstein - připomíná vůdce jezdeckého pluku Paula von Münch, který zde byl 23.4.1669 zákeřně zavražděn svými průvodci
15.05.2011
Totenstein z druhé strany
15.05.2011
Od Totensteinu se již vracíme na železniční trať směrem zpět na Reitzenhain. Strážní domek u hlavní silnice.
15.05.2011
Trať pomalu zarůstá náletem
15.05.2011
Trať pomalu zarůstá náletem
15.05.2011
Radost z výhybky
15.05.2011
Výhybky u nákladiště Kühnhaide, kde se těžila rašelina. Podle informací se zde při těžbě rašeliny využívalo úzkokolejky.
15.05.2011
První známky využívání úzkokolejky
15.05.2011
Násep do bývalého prostoru těžby rašeliny u Kühnhaide
15.05.2011
Radost z prvních pražců s hřebíky rašelinové úzkokolejky u Kühnhaide
15.05.2011
Tak bývalá trať úzkokolejky nakonec vede vedle současné cestičky
15.05.2011
Zpátky na trati do Reitzenhainu
15.05.2011
Dilema nad zařízením tratě
15.05.2011
Na druhém kilometru
15.05.2011
Před stanicí Reitzenhain
15.05.2011
Před stanicí Reitzenhain
15.05.2011
Ve stanici Reitzenhain
15.05.2011
Ve stanici Reitzenhain
15.05.2011
Točna lokomotiv ve stanici Reitzenhain
15.05.2011
Ve stanici Reitzenhain
15.05.2011
Končící koleje nedaleko před současným silničním přechodem
15.05.2011
Kousek za současným silničním přechodem se těleso tratě opět objevuje i se strážním domkem
15.05.2011
Pražcová nostalgie
15.05.2011
Pražcovokilometrovníková nostalgie
15.05.2011
První klenutý mostek přes potok
15.05.2011
Tady vypadá, že se kus tratě hodil na štěrk
15.05.2011
Druhý klenutý mostek přes potok
15.05.2011
Druhý klenutý mostek přes potok
15.05.2011
A další klenutý mostek přes cestu
15.05.2011
Na 32.2 kilometru
15.05.2011
Snesený mostek u nedalekého pomníku Franze Patzelta
15.05.2011
"Hier wurde Franz Patzelt den 13. October 1912 vom plötzlichen Tode ereilt Gedenket seiner im Gebete" - pomník Franze Patzelta, který zde potkal svoji smrt.
15.05.2011
Snesený mostek u nedalekého pomníku Franze Patzelta
15.05.2011
U propustku...
15.05.2011
Trať je v celku zoufale průchozí, především v zářezech, kde se vše hromadí. Teď, ale obcházení nelitujeme, protože nad samotným zářezem jsme potkali navršený další protizávějový val, který bývá k vidění málokde.
15.05.2011
Strážní domek
15.05.2011
Pilíře mostu přes údolíčko
15.05.2011
Pilíře mostu přes údolíčko
15.05.2011
Pilíř mostu přes údolíčko
15.05.2011
Dál po trati...
15.05.2011
Na pilířích šebastiánského mostu, kde pod náma uprostřed údolí železnou konstrukci podepíral prostřední pilíř
15.05.2011
Pilíř šebastiánského mostu
15.05.2011
Pilíř šebastiánského mostu
15.05.2011
Pomník Stráže obrany státu na náměstíčku Hory Svatého Šebastiána
15.05.2011
Ráno z jižní strany na pilířích šebastiánského mostu
16.05.2011
Zbytky základů Šebastiánské stanice, kde jsme přespali
16.05.2011
Mostek
16.05.2011
Strážní domek před bývalou vsí Menhartice
16.05.2011
Cestou po tělese trati nad bývalou vsí Menhartice
16.05.2011
Další z několika snesených mostků
16.05.2011
Na 25.2 km
16.05.2011
Mostek nad silnicí a potokem u vandráckého kempíku
16.05.2011
Poslední klenutý mostek před Křimovem
16.05.2011
Propustek a již jsou vidět koleje Křimov - Vejprty
16.05.2011
Výhybka odbočující na "mrtvou" trať
16.05.2011
Výhybka odbočující na "mrtvou" trať
16.05.2011
Před nádražím Křimov
16.05.2011
 
V pondělním odpoledni profrčel nákladní vlak, osobní doprava zde jezdí už jen dvakrát denně o víkendech
16.05.2011
Na ztichlém Křimovském nádraží. Aspoň na chvíli sundáme promáchaný bagančata, dáme něco dlabance a vyrazíme do nedaleké Celné, kde má jet bus do Chomutova.
16.05.2011
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©