Kasejovicko
 
  13.08.2010 - 15.08.2010  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Těleso tvrziště, val a dva příkopy Bělčického tvrziště
14.08.2010
Smírčí kříž u silnice do Újezdce
15.08.2010
Val keltského opevnění u Bělčic
15.08.2010
V příkopu keltského opevnění u Bělčic
15.08.2010
Křížek z 19. století před Újezdcem
15.08.2010
Románsko - gotický kostelík sv. Voršily ze 13. století v Újezdci
15.08.2010
Vstupní dveře románsko-gotického kostelíku sv. Voršily
15.08.2010
Románsko - gotický kostelík sv. Voršily v Újezdci
15.08.2010
Křížek v lukách za Újezdcem
15.08.2010
Odvaly po těžbě zlata "Na Borcích"
15.08.2010
Odvaly po těžbě zlata "Na Borcích"
15.08.2010
Odvaly po těžbě zlata "Na Borcích"
15.08.2010
Betonové základy něčeho na Zlaté hoře pravděpodobně souvisely s nějakým objektem pro těžbu zlata
15.08.2010
Zavalená zlatá štola na Zlaté hoře
15.08.2010
Vyzděný zářez ke zlaté štole
15.08.2010
Výsypka od zlaté štoly
15.08.2010
Rybník Hubenov
15.08.2010
Odvaly po těžbě zlata na Sostrochně
15.08.2010
Křížek u Újezdu
15.08.2010
Svatý Vojtěch v Újezdu
15.08.2010
Na Kasejovickém židovském hřbitově
15.08.2010
Na Kasejovickém židovském hřbitově
15.08.2010
Náhrobky na Kasejovickém židovském hřbitově
15.08.2010
Na Kasejovickém židovském hřbitově
15.08.2010
Náhrobky na Kasejovickém židovském hřbitově
15.08.2010
Val Kasejovického tvrziště
15.08.2010
Val Kasejovického tvrziště
15.08.2010
   
Domů ze zastávky Kasejovice
15.08.2010
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©