Strousbergova železnice
 
  severní Zbirožská část  
  01.01.2010 - 02.01.2010  
  vandr po severní části Strousbergově nedostavěné železnici  
  ve složení: Peprník  
  Pěkný web o pozůstatcích Strousbergovy železnice  
  Povídání o panu Strousbergovi  
 
 
 
 
 
Mohutný násep železnice v zářezu před Čápským rybníkem. Násep je používán jako polní cesta.
02.01.2010
Zachovalý propustek železnice
02.01.2010
U hráze Čápského rybníku těleso železnice protínalo terénní výběžek
02.01.2010
Plošina terénního zakončení odbočky před lomem v úbočí vrchu Borek. Trať se zde musela rozšiřovat minimálně na dvě koleje. Pravá část odbočuje dále přímo do malého lomu.
02.01.2010
Zářez kolejky v úbočí vrchu Borek pokračujíce dolu od lomu
02.01.2010
Násep kolejky v úbočí vrchu Borek blížící se k chatě na louce
02.01.2010
Trať Strousbergovy železnice v současnosti přetíná dálnice. Na protějším zářezu dálnice za ochranným plotem trať pokračuje.
02.01.2010
Náhodně potkaný smírčí kříž v Pětidomí
02.01.2010
Skrz dálnici a ploty u ní jsem si musel udělat zacházku a po bývalé nedostavěné železnici jsem si od "Tří sudů" neodpustil udělat odbočku zpět k dálnici. Trať až k dálnici je pohodově průchozí a nejfajnější zde je most přes současnou dvojkolejnou trať Plzeň - Praha.
02.01.2010
Při stavbě Strousbergovy železnice byla trať na Prahu jednokolená. Tudíž při přestavbě na dvojkolejnou musel být most přestavěn, rozšířen. Podle celkem vyvýšeného terénu na mostku vůči okolní Strousbergově trati a dále odlišnosti a stáří zdiva byl prostřední úsek mostu podélně zúžen a vyvýšen minimálně ze statických důvodů, případně bylo již počítáno s budoucí elektrifikací tratě. Taktéž nejhornější zídku lze považovat za nové "oplocení" díky změně architektury mostu, materiálu a hlavně zvýšení profilu mostního oblouku.
02.01.2010
Profil tratě, mostu od jihu
02.01.2010
Od mostu přes současnou trať vede mohutný násep až ke křižovatce "bývalé" dálkové silnice Plzeň - Praha s motorestem "U tří sudů". Když jsem tudy na vandru před hafo rokama procházel jsem vůbec netušil, že zde nějaká železnice měla procházet natož pak, že z vyhlášeného motorestu zbude pouze zavřená bouda určená k zániku.
02.01.2010
Za "Třema sudama" se musí ujít pár desítek metrů než je býválá Strousbergova trať opět znatelná...
02.01.2010
Těleso tratě ke Kařezu
02.01.2010
"Konec" tratě Strousbergovy železnice u Kařížských chatek
02.01.2010
Hájovna "V Dubině" jakožto bývalý strážní domek je vidět z daleka. Člověka tu čeká 1.5km hňahňajícího se oraniště:-)
02.01.2010
Val železnice za hájenkou V Dubině jakožto bývalému strážnímu domku. Val tělesa tratě zde přímo míří do stodole.
02.01.2010
Rozcestí "V Dubině". Z tratě zde napravo odbočovala spojka na hlavní trať Praha - Plzeň.
02.01.2010
 
Přípojka železnice zde nemusela překonávat výraznější nerovnosti. Pohodový malý val tu vede až k silnici. Ale co z tohoto úseku udělali lesáci s pásákama za dálnici?!!!
02.01.2010
Za silnicí už se val kolejky pro zkrácení lesní či silniční cesty nehodil, tudíž mezi silnicí ke Kařízku kolem rybníku Němec je val železniční přípojky zachován. Na fotce na levé straně vede od křižovatky současná silnice k nádraží.
02.01.2010
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©