Konicko
 
  20.02.2009 - 22.02.2009  
  vandr po Hanácku  
  ve složení: Kecal, Peprník, Ruprecht se psem Lumpem  
  fotky od Kecala - cirka 2.6MB  
 
 
 
 
 
V jedenáct večer vystupujeme ve stanici Konice
20.02.2009
Aha, na druhé straně kolejí je stará nádražní budova s ještě polovičním nápisem KONICE..
20.02.2009
Kaplička na rozcestí
21.02.2009
Křížek u vísky Ochoz s netradičně česky psaným J N K Ž - Ježíš Nazaretský Král Židovský
21.02.2009
Detail křížku u vísky Ochoz s netradičně česky psaným J N K Ž - Ježíš Nazaretský Král Židovský
21.02.2009
Koňové za Ochozí
21.02.2009
Opuštěný areál Ochozských lázní
21.02.2009
Pomník obětem fašistů v Rakovském údolí: Josef Masný nar. 25. IV. 1916 zem.24. XI. 1942; František Vychodil nar. 10.V. 1914 zem. 24. XI. 1942; Ludmila Rozsívalová nar. 4. III. 1898 zem. v dubnu 1945; Miroslava Rozsívalová nar. 1. VIII. 1924 zem. v dubnu 1945
21.02.2009
Cestou Rakovským údolím
21.02.2009
U hrobky Sv. Antonínka nad Krakovcem
21.02.2009
Krakovský zámeček je v soukromých rukou a obehnán vysokou zdí, víc bohužel vidět není.
21.02.2009
Detail božích muk z roku 1697 na křižovatce v Krakovci
21.02.2009
Boží muka z roku 1697 na křižovatce v Krakovci
21.02.2009
Že by značně poškozený smírčí kříž u božích muk u Krakorce???
21.02.2009
Boží muka a snad i smírčí kříž u silnice za Krakorcem
21.02.2009
Ráno, tedy skoro v poledne na hradišti Rmíz
22.02.2009
Vnitřní a největší val ze čtyř valů Rmízského hradiště
22.02.2009
Vnitřní a největší val ze čtyř valů Rmízského hradiště
22.02.2009
Východní val a příkop Keltské "svatyně" u Ludéřova
22.02.2009
Severní val a příkop Keltské "svatyně" u Ludéřova
22.02.2009
Jižní brána Keltské "svatyně" u Ludéřova
22.02.2009
 
Pomník Svatopluka Čecha
22.02.2009
Domů z nádražíčka Náměšť na Hané
22.02.2009
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©