Bieszczady
 
  03.10.2008 - 12.10.2008  
  ve složení: Peprník a Míra, který jede s horečkou v úterý stopem domů; Skřítek s psicou Farou, s kterýma jsem pobyl jednu noc na Balnici  
  odkaz na Skřítkův popis cesty a setkání na Balnici  
 
 
 
 
 
Tož jsme před polednem přifrčeli do konečné stanice Stakčín a začalo chcát. Na Stakčínské návsi jsme oblezli památník s tankem a zalezli se schovat do nálevny naproti busové zastávce, kde jsme přežili borovičkovou družbu s místníma až do příjezdu busu do Nové Sedlice.
04.10.2008
Ve Stužickém pralese...
05.10.2008
Stužická rieka
05.10.2008
Mostek bývalé lesní úzkokolejky ve Stužickém údolí
05.10.2008
Val a pražce bývalé lesní úzkokolejky ve Stužickém údolí
05.10.2008
Val a pražce bývalé lesní úzkokolejky ve Stužickém údolí
05.10.2008
Mostek bývalé lesní úzkokolejky ve Stužickém údolí. Dál k hranicím jsme nešli, protože jsme byli líní brodit. Já osobně jsem úsek od hranic šel před šesti roky s Mufovou. Vzpomínám si, že jsme tam tenkrát potkali i zbytky výhybek.
05.10.2008
Ve Stužickém pralese...
05.10.2008
Ve Stužickém pralese...
05.10.2008
Konečné stoupání na trojmezí po slovensko-ukrajinské hranici. Trojmezí není přímo na vrcholu. Samotný vrchol je na ukrajinské straně.
05.10.2008
Průsek slovensko-ukrajinské hranice
05.10.2008
Trojmezní patník na Kremenci
05.10.2008
Cestou po polsko-ukrajinské hranici na Rawku
05.10.2008
Ve fučáku na Wielke Rawce
05.10.2008
Přespali jsme u vodárny za Ustrziky Górne a ráno stoupáme na hřeben Szerokiho Wierchu
06.10.2008
Po hřebeni Szerokiho Wierchu
06.10.2008
Výhledy na vrchol Tarnica
06.10.2008
Kříž na vrcholu Tarnica 1346m
06.10.2008
Na vrcholu Tarnica 1346m
06.10.2008
Výhledy z vrcholu Tarnica na jižní polsko-ukrajinskou hranici
06.10.2008
Pěšinou v úbočí Krzemieňu, výhledy na jih na Tarnicu
06.10.2008
Výhledy na vrchol Halič
06.10.2008
S triangulačním jehlanem na vrcholu Halič 1333m
06.10.2008
Triangulák na vrcholu Halič 1333m
06.10.2008
Jihovýchodní výhledy z Haliče do Ukrajiny
06.10.2008
Kříž na vrcholu Haliče
06.10.2008
Z Haliče se vracíme zpět a pokračujeme po zrušené hřebenové stezce na Krzemieň
06.10.2008
Po Krzemieňském skalnatém hřebínku
06.10.2008
Po Krzemieňském skalnatém hřebínku
06.10.2008
Za soumraku po hřebeni Bukoweho Berda
06.10.2008
Za soumraku po hřebeni Bukoweho Berda
06.10.2008
Ráno na hřebeni Bukoweho Berda
07.10.2008
Bukovými lesy po hřebeni Bukoweho Berda
07.10.2008
Dole v údolí jsme potkali zbytky mostku nějaké bývalé úzkokolejky
07.10.2008
Řeka Wołosary
07.10.2008
Bukové lesy
07.10.2008
Jalovcová pěšina na hřeben Połonina Caryńská
07.10.2008
Jalovcová pěšina na hřeben Połonina Caryńská
07.10.2008
Za mlhy k večeru na hřebenu Połoniny Caryńské
07.10.2008
Východ slunka na Połonině Caryńské
08.10.2008
Východ slunka na Połonině Caryńské
08.10.2008
Východ slunka na Połonině Caryńské
08.10.2008
Východ slunka na Połonině Caryńské
08.10.2008
Východ slunka na Połonině Caryńské
08.10.2008
Na nejvyšším bodě 1297m Połoniny Caryńské
08.10.2008
Bukové lesy
08.10.2008
Starý hřbitov bývalé vesnice Brzegi Górne
08.10.2008
Náhrobek na hřbitově bývalé vesnice Brzegi Górne
08.10.2008
Náhrobek na hřbitově bývalé vesnice Brzegi Górne
08.10.2008
Náhrobek na hřbitově bývalé vesnice Brzegi Górne
08.10.2008
Výhledy ze stoupání na Połoninu Wetlińskou
08.10.2008
Výhledy z Połoniny Wetlińské na Połoninu Caryńskou
08.10.2008
Chata na Połonině Wetlińské
08.10.2008
Přespal jsem za sedlem a ráno za svítání, dokud tu nejsou davy lidí, vyrážím dál po hřebeni Połoniny Wetlińské
09.10.2008
Na hřebeni Połoniny Wetlińské
09.10.2008
V sedle pod Smerkem opouštím Połoninu Wetlińskou a po černé značce mířím do bukových lesů směrem na Krysowou
09.10.2008
Bukové lesy
09.10.2008
Jalovcové paseky
09.10.2008
Řeka Wetlina se skalnatými prahy napříč
09.10.2008
Další den pokračuji po Bieszczadské úzkokolejce od Dołżyce, kde jsem přespal pod mostem až do Balnice, kde se mám setkat se Skřítkem
10.10.2008
Po Bieszczadské úzkokolejce v okolí Cisny
10.10.2008
Po Bieszczadské úzkokolejce v okolí Cisny
10.10.2008
Po Bieszczadské úzkokolejce v okolí Cisny
10.10.2008
Po Bieszczadské úzkokolejce v okolí Majdanu
10.10.2008
Nádraží v Majdanu
10.10.2008
Přijíždím do zastávky Żubracze
10.10.2008
Před zastávkou Solinka
10.10.2008
Říčka Solinka, kde jsem se vykoupal a vypral všechny hadry. Prostě už jsem začínal vonět sám sobě.
10.10.2008
V zastávce Solinka
10.10.2008
Výhybky na Solince
10.10.2008
Zastávka Solinka
10.10.2008
Vpravo odbočující podezřelý val. Že by tu trat odbočovala do sousedního údolíčka?
10.10.2008
Slepá výhybka. Že by tu byl s předešlým podezřelým valem triangl pro otáčení vlaků? Anebo doopravdy odbočka do sousedního údolí a napojená byla z obou stran.
10.10.2008
Po kolejích před Balnicou
10.10.2008
Výhybky v Balnici
10.10.2008
Stanice Balnica
10.10.2008
Ráno se Skřítkem a Farou v lese pod Balnicou
11.10.2008
Pomník osvoboditelů v Osadné, odkud jsem frčel busem do Sniny.
11.10.2008
Motoráčkem ze Sniny do Humenného.
11.10.2008
Pomník Švejka u nádraží v Humenném. Prej tudy Švejk projížděl na ruskou frontu.
11.10.2008
Frčím přímým nočním rychlíkem z Humenného do Prahy
11.10.2008
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©