Arnoštovská kolejka, Boletice
 
  01.08.2008 - 03.08.2008  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Vystupuji ve stanici Zbytiny. Podle neověřených informací měla úzkokolejka pokračovat až na místní pilu. Ale pila byla v samotném Arnoštově a jak jsem následně zjistil překládka dřeva byla až za Spálencem u lesa, kam od Spálence vedla normálněrozchodná vlečka.
01.08.2008
Zbytky kolejí normálně rozchodné vlečky v zastávce Spálenec. Vlečka pak pokračovala k lesu, kde bylo překladiště z úzkokolejky (v tento moment jsem to, ale jěště nevěděl).
02.08.2008
Zastávka Spálenec
02.08.2008
Výhybka normálně rozchodné vlečky na překladišti z úzkokolejky. Od Spálence jsem šel klasicky po asfaltové silničce, ale nedalo mi to se kouknout na podezřelý terénní něco co bylo nedaleko na jih od silničky. Při nalezené odkryté normálněrozchodné výhybce jsem se praštil do čela. Žádné Zbytiny, ani žádné překladiště ve Spálenci zastávce. Překladiště ve Spálenci je považováno až toto!!! Zarostlé výhybky, vyvýšená překládací rampa, kde končila úzkokolejka a následně i pražce úzkokolejky s hřeby. Konečně mi to vše začalo dávat smysl!!! O Arnoštovskej kolejce je napsáno celkem málo a hlavně místopisných informací je poskrovnu. Proto jsem i řešil zda kolejka doopravdy nezačínala ve Zbytinách.
02.08.2008
Zářez vlečky a terénní hrana vyvýšeného překladiště úzkokolejky. Možná i ten domek je bývalý strážní domek vlečky.
02.08.2008
Odkryté zbytky kolejnic vlečky a terénní hrana vyvýšeného překladiště úzkokolejky
02.08.2008
Pokračující zářez Arnoštovské lesní úzkokolejky
02.08.2008
Radost z prvních nalezených pražců s hřeby Arnoštovské lesní úzkokolejky
02.08.2008
Val tělesa úzkokolejky a rozházené pražce
02.08.2008
Těleso úzkokolejky pokračuje dál podél současné lesní cesty
02.08.2008
První zničený mostek úzkokolejky přes Blanici
02.08.2008
První zničený mostek úzkokolejky přes Blanici
02.08.2008
U prvních samot za Blanicí je z úzkokolejky udělána lesní cesta
02.08.2008
Pomníček u cesty o Franz Fischerovi. Na rozluštění by to chtělo pauzák a uhel a hlavně lepší znalost němčiny. Letopočet 1911, možná souvisí s úzkokolejkou.
02.08.2008
Mohutný val kolejky překračující lesní potok
02.08.2008
V Arnoštově po opuštění asfaltky tu jsou opět pražce
02.08.2008
Val s pražci vedoucí k mostku v Arnoštově
02.08.2008
Zbytky mostku v Arnoštově
02.08.2008
Tak to je asi poslední úsek s pražci u vojenské strážní boudy číslo 17 za Arnoštovem. Dále tě je v celém úseku až ke Zlata z tělesa kolejky udělána asfaltová lesní cesta. Tedy aspoň, kromě několika zbytků pražců, se mi nepodařilo vysledovat, že by těleso kolejky vedlo jinudy.
02.08.2008
Krajinka na Zlatech, kde někde tady měla hlavní větev úzkokolejky končit
03.08.2008
Dřevo se na Zlatech těží stále
03.08.2008
Rozházené zbytky pražců kolem cesty, kde vedla větev kolejky na Příkopy
03.08.2008
Rozházené zbytky pražců kolem cesty, kde vedla větev kolejky na Příkopy
03.08.2008
Rozházené zbytky pražců kolem cesty, kde vedla větev kolejky na Příkopy
03.08.2008
Hraniční mezník na hřebenu Dlouhého hřbetu
03.08.2008
Vrcholová skalka Dlouhého hřbetu 1089.6m
03.08.2008
Hřbitov s litinovými křížky v osadě Pěkná
03.08.2008
 
Zákoutí mrtvých Vltavských ramen
03.08.2008
Fajná Pěkná zastávka
03.08.2008
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©