Značení Bloudění
 
  07.03.2008 - 10.03.2008  
  ve složení: Andy, Peprník, Bedla s psicí Bukvičkou  
 
 
 
 
 
Náš spací seník na Svíbu
08.03.2008
Pomník na vrcholku Svíbu
08.03.2008
Se stounem u pomníčku číslo 441
08.03.2008
Se stounem u pomníčku číslo 451
08.03.2008
Stoun u křížku číslo 353
08.03.2008
Malování stounu u křížku číslo 368
08.03.2008
Se stounem u křížku číslo 140 a pomníčku číslo 141
08.03.2008
Kříž číslo 140
08.03.2008
Přes pole, lány k Hoříněvskému zámečku
08.03.2008
Rodný dům V. Hanky
08.03.2008
Rodný dům V. Hanky
08.03.2008
Busta V. Hanky
08.03.2008
Malování stouna na strom a patník 4. kilometru tratě u Hoříněvsi
08.03.2008
Na 4. kilometru tratě u Hoříněvsi
08.03.2008
Stoun na patníku 4. kilometru tratě u Hoříněvsi
08.03.2008
Bedla a pneumatika
08.03.2008
Stoun s infocedulí na hrádku Starý Vřešťov
08.03.2008
Se stounem na hrádku Starý Vřešťov
08.03.2008
Val, příkop a centrální pahorek hrádku Starý Vřešťov
08.03.2008
Val a příkop Vřešťovského hradiště
08.03.2008
Val Vřešťovského hradiště přetnutý cestou
08.03.2008
První letošní podběl na louce k Sedleci
08.03.2008
Přední strana smírčího kříže nacházejícího se v Sedleci za hasičárnou. S dalším nedalekým smírčím křížem je spojen legendou o vražedné hádce dvou chasníků.
08.03.2008
Zadní strana smírčího kříže nacházejícího se v Sedleci za hasičárnou.
08.03.2008
Smírčí kříž nacházejícího se v Sedleci za pangejtem u pomníku z 1.sv. války. S předchozím smírčím křížem je spojen legendou o vražedné hádce dvou chasníků.
08.03.2008
Pomníček v zatáčce u silnice v Mířejově
08.03.2008
Lanžovský kostel
08.03.2008
Fragment kamenného kříže se zbytkem letopočtu 161.., který je zazděn do kostelní zdi v Lanžově
08.03.2008
Torzo jetelového kříže s odlomeným ramenem a nohou. Na něm nápis: SSTIEPAN PERNTA THO CZASU SLADK..CZANSKEHO SE. Nedá se vyloučit možnost, že se jedná o starý náhrobník. Je zazděn vedle vchodu do Lanžovského kostela.
08.03.2008
Lanžovský kostel
08.03.2008
Brána cesty vedoucí ke kapli nad Lanžovem
08.03.2008
Kaple nad Lanžovem
08.03.2008
Zadní strana brány u cesty vedoucí ke kapli nad Lanžovem
08.03.2008
Boží muka na křižovatce k Velehrádku
08.03.2008
U starého hraničního patníku před Zábřezím
08.03.2008
Se stounem u mezníku před Zábřezím
08.03.2008
Tři smírčí kříže u lipek v Zábřezí
08.03.2008
Mezník u potoka pod Čeperkou
09.03.2008
Severní val a příkop hrádku Šluspárk
09.03.2008
Jižní příkop hrádku Šluspárk
09.03.2008
Kamenný mostek u Miletínských lázní
09.03.2008
Kaple u Miletínských lázní
09.03.2008
Smírčí kříž v Miletínském lese
09.03.2008
Tůně v Miletínském lese
09.03.2008
Bukový kmen
09.03.2008
Želejovský smírčí kříž
09.03.2008
Kamenná Raisova lavička v Borku
09.03.2008
Raisův památník na Homolce
09.03.2008
Severní val a příkop hradiště Valy
09.03.2008
Stoun na severním valu hradiště Valy
09.03.2008
Osada Paseky...
09.03.2008
Po kamenitém hřebenu Kulatého vrchu
09.03.2008
Se stounem ve starém lomu Kulatého vrchu
09.03.2008
Stoun ve starém lomu Kulatého vrchu
09.03.2008
Soumrak nad Horním Javořím
09.03.2008
Bukvička ve spacáku
10.03.2008
Ráno v lese nedaleko kostela Máří Magdalény
10.03.2008
Loukou ke kostelu Máří Magdalény
10.03.2008
Stoun s cedulí na hřbitově u kostela Máří Magdalény
10.03.2008
Hřbitov u kostela Máří Magdalény
10.03.2008
Odcházíme od kostela Máří Magdalény
10.03.2008
Se stounem na Lavičce...
10.03.2008
Se stounem U červeného kříže
10.03.2008
Boží muka u cesty k Borovničce
10.03.2008
Kamenný železniční most u Borovničky
10.03.2008
Domů ze zastávky Borovnička
10.03.2008
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©