Moravský kras
 
  30.11.2007 - 02.12.2007  
  ve složení: Čert, Hušťor, Peprník, Ruprecht, Vašek  
 
 
 
 
 
Večer v jeskyňce Nadjáchymka
30.11.2007
Jeden ze vstupů do jeskyňky Nadjáchymka
01.12.2007
Pomníček Josefa Decreta 1774 - 1841
01.12.2007
Těleso hrádku Babice
01.12.2007
Hrádek Babice - základy čehosi kruhového, snad nějaké věže
01.12.2007
Hrádek Babice - základy čtvercové stavby
01.12.2007
Těleso hrádku Babice
01.12.2007
Vápencový smírčí kříž na návsi v Habrůvce
01.12.2007
Ráno v jeskyni Hospoda u Rudického ponoru
02.12.2007
Ráno v jeskyni Hospoda u Rudického ponoru
02.12.2007
Vstup do jeskyně Hospoda u Rudického ponoru
02.12.2007
Rudický ponor
02.12.2007
Rudický ponor
02.12.2007
Ráno v jeskyni Hospoda u Rudického ponoru
02.12.2007
Ráno v jeskyni Hospoda u Rudického ponoru
02.12.2007
U ohně v jeskyni Hospoda u Rudického ponoru
02.12.2007
Výhledy z jeskyně
02.12.2007
U druhého správného vchodu do Rudického propadání ...právě odtud lezou ňácí jeskyňáři
02.12.2007
Kaplička u Rudice
02.12.2007
Kaplička u Rudice
02.12.2007
Zaplavené ústí bývalých štol v okolí Rudice. Tato je u kapličky jižně od Rudice.
02.12.2007
Infocedule u bývalé štoly při kapličce
02.12.2007
Další z mnoha terénních pozůstatků po těžbě v lesích u Rudice
02.12.2007
Slunko v lese
02.12.2007
Další z mnoha terénních pozůstatků po těžbě v lesích u Rudice
02.12.2007
Cestou k rozcestí u borovice
02.12.2007
Pomníček Jana Ševětínského u zatopené bývalé štoly
02.12.2007
Pomníček Jana Evang. Chadt - Ševětínský 1860 - 1925
02.12.2007
Pomníček Karla Knappa 1862 - 1928
02.12.2007
Další z mnoha terénních pozůstatků po těžbě v lesích u Rudice
02.12.2007
Lichtenštejnský památníček
02.12.2007
Památník Hradské cesty - Zajímavý monument se slunečními hodinami, citáty I. S. Turgeněva a A. France, kilometráží původních značených cest a se základními údaji o silničce, dlouhé 5,265 km a široké 4 až 5 metrů, postavené v letech 1924-26, směřující od Olomučan k Novému hradu. Podle toho byla pojmenována Hradská cesta.
02.12.2007
Infocedule o historii středověkých hutí na rozcestí U Kukačky
02.12.2007
Studánka Sv. Huberta v údolíčku U Kukačky, kde bývaly středověké hutě
02.12.2007
Údolíčko potoka U Kukačky
02.12.2007
Údolíčko potoka U Kukačky
02.12.2007
Příkop a Nový hrad od východu
02.12.2007
Brána Nového hradu
02.12.2007
Erbovní deska nad bránou Nového hradu
02.12.2007
Nový hrad u Adamova
02.12.2007
Předhradí Nového hradu (plošina mezi Novým a Starým hradem) a kopce obklopující údolí Svitavy
02.12.2007
Zbytky zdí a centrální pahorek Starého hradu
02.12.2007
Pohled z pahorku Starého hradu na od ostrožny oddělující příkop
02.12.2007
Příkop a centrální pahorek Starého hradu
02.12.2007
Údolí Svitavy s ostrožnou Nového a Starého hradu
02.12.2007
Vyhlídka na Výří skále
02.12.2007
Příkop hrádku Olomoučany - Čertova hrádku
02.12.2007
Terénní reliéf plošiny hrádku Olomoučany - Čertova hrádku
02.12.2007
   
Terénní reliéf a zbytky zdiva hrádku Olomoučany - Čertova hrádku
02.12.2007
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©