Mikulčicko
 
  09.11.2007 - 11.11.2007  
  ve složení: Kecal, Peprník  
 
 
 
 
 
Slavný to Pendolíno přijíždí
09.11.2007
V Pendolíně ...nejdou stahovat okýnka, ale slečny tu maj pěkný
09.11.2007
Po půlnoci jsme došli ke kostelu a přespali na závětrný straně za kostelem
10.11.2007
Původní románské okno v západní straně
10.11.2007
Kostel sv. Margarety Antiochijské za Kopčanama ze severní strany
10.11.2007
Kostel sv. Margarety Antiochijské z jižní strany
10.11.2007
Novější gotické okno
10.11.2007
Původní okno z 9. století překryté oknem gotickým
10.11.2007
Zaklenutí apsidy
10.11.2007
Středověké nástěné malby uvnitř kostela
10.11.2007
Reliéf střechy předsíně - nartexu na současné západní straně kostela
10.11.2007
Ptáci táhnou...
10.11.2007
Po nekonečné cestě po protipovodňovém valu na slovenské straně zpátky k mostu
10.11.2007
Opuštěná zastávka Hodonín stojící na již jen nákladní trati Hodonín - Holíč
10.11.2007
Slepá ramena Moravy
10.11.2007
Vodní zákoutí loužního lesa
10.11.2007
Vodní zákoutí loužního lesa
10.11.2007
Val Mikulčického hradiště
10.11.2007
Místo V. kostela
10.11.2007
Místo dvouapsidové rotundy - VI. kostel
10.11.2007
Hraniční patník s iniciály F.L. (František Lotrinský) v areálu hradiště
10.11.2007
Místo IV. kostela
10.11.2007
Místo knížecího paláce
10.11.2007
Čluny nalezené v bývalém rameni Moravy jako přírodní vodní příkop
10.11.2007
Ráno v lužním lese u Anglické aleje
11.11.2007
Ráno v lužním lese u Anglické aleje
11.11.2007
Ráno u ohně začíná sněžit
11.11.2007
Ráno u ohně
11.11.2007
Jedno z mnoha bývalých ramen Moravy
11.11.2007
Ráno u ohně
11.11.2007
Cestou přes ropná pole, po kterých zůstala snad jen panelová cesta
11.11.2007
Jedno z mnoha slepých ramen Moravy
11.11.2007
Jedno z mnoha slepých ramen Moravy
11.11.2007
Cestou ve vánici
11.11.2007
Vodní zátiší
11.11.2007
Vodní zátiší
11.11.2007
Jižní val a příkopy hrádku Týnec
11.11.2007
Těleso hrádku Týnec
11.11.2007
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
11.11.2007
Sv. Jan Křtitel
11.11.2007
Kecal jdoucí na Hrušky
11.11.2007
Kecal jdoucí na Hrušky
11.11.2007
   
Zastávka Hrušky
11.11.2007
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©