Bělohradsko
 
  11.10.2007 - 14.10.2007  
  první průzkumný vandr trasy Bloudění  
  ve složení: Andy, Peprník  
 
 
 
 
 
Památník bitvy z Prusko-rakouské války 1866 před Chlumem
12.10.2007
Orlice památníku bitvy z Prusko-rakouské války 1866 před Chlumem
12.10.2007
Vrtání děla vyrobeného ve Vídni roku 1862. Dělo umístěno u muzea Prusko-rakouské války z roku 1866.
12.10.2007
Památník Prusko-rakouské války roku 1866 nedaleko muzea na Holém vrchu
12.10.2007
Andy vybírá tu správnou řepu ke snídani z řepného valu táhnoucího se k Čístěvsi
12.10.2007
Památník na křižovatce za odbočkou z Čístěvsi
12.10.2007
Pomník myslivec
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomník v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Cedule události zajetí generála v lese Svíd
12.10.2007
Křížky v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Křížek v lese Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Hrob v lese Svíd
12.10.2007
Pomník v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček v lese Svíd připomínající místo padlých při boji o vrch Svíd
12.10.2007
Pomníček či hrob v lese Svíd
12.10.2007
Pomník na kraji lesa Svíd směrem k Máslojedům
12.10.2007
Pomník na kraji lesa Svíd směrem k Máslojedům
12.10.2007
Pomníček na kraji lesa Svíd směrem k Máslojedům
12.10.2007
Pomníček na kraji lesa Svíd směrem k Máslojedům
12.10.2007
Pomník na kraji lesa Svíd směrem k Máslojedům
12.10.2007
Pomníček na kraji vesnice Hoříněves
12.10.2007
Pomníčky na kraji vesnice Hoříněves
12.10.2007
Na trati Hněvčeves - Smiřice (zrušené 2004) těsně za 4. kilometrem
12.10.2007
Smírčí kříž před Jeřičkama - legenda praví, že se zde propadl vůz se sedlákem, také kočár se šlechtičnou, nebo že zde zahynul vozka pod nákladem kamení.
12.10.2007
Val a příkop staršího hrádku Velký Vřešťov
12.10.2007
Val a příkop staršího hrádku Velký Vřešťov
12.10.2007
Těleso staršího hrádku Velký Vřešťov s hlavním příkopem a valem oddělující hrádek od ostrožny
12.10.2007
Sestupujeme z tělesa mladšího hrádku Velký Vřešťov do příkopu s valem
12.10.2007
Příkop a val mladšího hrádku Velký Vřešťov
12.10.2007
Pětihvězdičkový seník, kde jsme přečkali kapku nevlídnou noc. Ale v tak přepychovým seníku mohlo sprchnout víc.
13.10.2007
Kóta kopce Morava
13.10.2007
Smírčí kříž u Doubravic - zadní strana
13.10.2007
Smírčí kříž u Doubravic - přední strana s reliéfem (který je prdlajs ve stínu vidět páč sluníčko svítí z druhé strany) vytesaných krejčovských nůžek a na pravém rameni jednoduchého křížku. Symboly potvrzují pověst o rvačce řeznického a krejčovského tovaryše, která skončila vzájemnou smrtí.
13.10.2007
Smírčí kříž u Zábřezí - kříž prý nesl reliéf nože a nečitelný nápis již v roce 1895
13.10.2007
Smírčí kříž u Zábřezí - kříž prý nesl reliéf nože a nečitelný nápis již v roce 1895
13.10.2007
Náhodně potkaný mezník východně od Zábřezí s písmeny či znaky X K
13.10.2007
Druhá strana mezníku východně od Zábřezí s písmeny či znaky X K, na zadní straně s letopečtem 1717 a písmenem Z.
13.10.2007
Siestička na sluníčku v chladném dopoledni
13.10.2007
Cestou k rybníku Zátluky jsme potkali další řadu mezníků z roku 1798 s písmeny K
13.10.2007
Cestou k rybníku Zátluky jsme potkali další řadu mezníků z roku 1798 s písmeny K
13.10.2007
Rybník Zátluky
13.10.2007
Kamenná mohyla na počest lesního rady o rybníku Zátluky
13.10.2007
Přícházíme k pásmu skalek Čertovy hrady
13.10.2007
Největší skalisko Čertových hradů
13.10.2007
Čertovy hrady
13.10.2007
Čertovy hrady
13.10.2007
První potkaná první ďůra ...že by Skrýše ...ale nikam se vlízt bohužel nedá ...vpravo mimo fotku se hned nachází kámen - snad portál štoly
13.10.2007
U první ďury. S pozdější konstatováním naznávám, že to je ďura po nějakej těžbě a toto jsou podpisy horníků. Možná je to zasypaný vchod do štoly ...se podpisy dělaly nad ústím štoly.
13.10.2007
U první ďury ...celý reliéf spodku kamene by mohl být i portál štoly
13.10.2007
A sme narazili na snad "pravé" Skrýše. Andy se právě souká do pseudokrasové jeskyňky. Mě to nakonec nedalo a se svým tělíčkem jsem se vchodem taky procpal. Jen jsem foťák nějak zapomněl venku. Ale ono se ve vnitřku moc stejně nedalo fotit. Prý se tu v 17. století schovávali náboženský uprchlíci. No, v tejhle jeskyňce by moc pobejvat nemohli. Spíš mě napadá teorie, že tu byly štoly (na předešlý fotce domnělý portál) a tam teprave byly obyvatelné podzemní prostory.
13.10.2007
Mezník potkaný na žlutej stezce nedaleko od Skryjí
13.10.2007
Cestou dál po Zvičínským hřebenu
13.10.2007
První smírčí kříž pod Zvičinou - značí místo vražedného přepadu řeznického tovaryše
13.10.2007
Andy u prvního smírčího kříže pod Zvičinou
13.10.2007
Druhý smírčí kříž s mezníkem pod Zvičinou
13.10.2007
Mezník u druhého smířčího kříže pod Zvičinou
13.10.2007
Druhý smírčí kříž pod Zvičinou - na hlavě kříže vysekán malý křížek, pod ním tesařská sekera a pod ním stromečkovitý motiv
13.10.2007
Hraniční mezník v linii smírčích křížů
13.10.2007
Vracím se k Andymu objevených dalších mezníků zpátky k prvnímu smírčímu kříži
13.10.2007
Vracím se k Andymu objevených dalších mezníků zpátky k prvnímu smírčímu kříži
13.10.2007
Andy si dal pauzu a já sem se vypravil hledat třetí smírčí kříž. Od cesty po kraji lesa bylo k nalezení několik mezníků. Jeden z nich, který nebyl "zámáčknut" lesní technikou.
13.10.2007
Třetí smírčí kříž pod Zvičinou - na něm nápis 1720 WILIM MIKSS SPAD Z HRVSKI. Další řádky nejsou čitelné. Pověst praví, že bůh potrestal tkalce Mikše z Brusnice pro krádež z Valešovy hrušky.
13.10.2007
Křížek na rozcestí Perna
13.10.2007
Cestou na Zvičinu
13.10.2007
Kostelík na Zvičině
13.10.2007
Výhled na Sněžku
13.10.2007
Panorámato Krkonoš ze Zvičiny
13.10.2007
Křížek na rozcestí polních cest za samotou Vyšehrad
13.10.2007
Cesta
13.10.2007
Krakonoše v nedaleké dálce
13.10.2007
Cestou k Bystrýmu mlýnu
13.10.2007
Za pozdního soumraku na hradišti Valy - severní val hradiště přetnutý cestou
13.10.2007
Náhrobek na hřbitově s kostelem sv. Pavla a Petra na Byšičkách
14.10.2007
Náhrobek na hřbitově s kostelem sv. Pavla a Petra na Byšičkách
14.10.2007
Byšický kostel s křížovou cestou
14.10.2007
Byšický kostel na návrší. Původně s románským kostelíkem tu stávala ves zaniklá při třicetileté válce. K místu se pojí Erbenova báseň "Svatební košile".
14.10.2007
Infocedule v zámeckém parku Lázní Bělohrad věnovaná mezníkům na Bělohorsku
14.10.2007
Mezník z bělohorského lapidária
14.10.2007
Mezník z bělohorského lapidária
14.10.2007
Mezník z bělohorského lapidária
14.10.2007
Mezník z bělohorského lapidária
14.10.2007
   
Zpátky domů ze stanice Lázně Bělohrad
14.10.2007
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©