Kolovýlet k Hornicím
 
  25.08.2007  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Křížek u silnice mezi Borovou a Lomama
25.08.2007
Starý silniční kilometrovník u silnice mezi Borovou a Lomama
25.08.2007
Opuštěný kamenolom pod Lomama
25.08.2007
Potůček o lomu
25.08.2007
Krajinka z kopce na Radkovicema
25.08.2007
Křížkové nad Radkovicema. Větší kříž byl postaven roku 1931 a opraven roku 1991.
25.08.2007
Křížek u lesa směrem k Budkovu
25.08.2007
Druhý křížek u lesa směrem k Budkovu
25.08.2007
Samota Záděra
25.08.2007
Rybník Záděra
25.08.2007
Pramen nad Dlouhým rybníkem
25.08.2007
Trať Mor.Budějovice - Jemnice
25.08.2007
Boží muka za Mladěnovicema
25.08.2007
Křížek nad Dobrou Vodou
25.08.2007
Kaplička za Dobrou Vodou
25.08.2007
Příkop a val hradiště Hornice
25.08.2007
Terénní hrana na hradišti Hornice
25.08.2007
Val, příkop a těleso hrádku Hornice
25.08.2007
Pozůstatky po archeologickém výkopu, kde byla odkryta zeď hrádku Hornice
25.08.2007
Terénní reliéf zdí hrádku Hornice
25.08.2007
Kříž na křižovatce před Dešovem. Postavil Jan Schwarz roku 1865.
25.08.2007
Kaplička v polích před Kojaticema
25.08.2007
Křížek u cesty před Kojaticema
25.08.2007
Křížek u cesty u Kojatic
25.08.2007
Kostel ve Velkém Újezdu
25.08.2007
Hraniční trojmezní patník s písmeny B a W v lese pod Budkovským vrchem
25.08.2007
Hraniční trojmezní patník s písmeny B a W v lese pod Budkovským vrchem
25.08.2007
Kamenný křížek na kraji lesa před Budkovem
25.08.2007
Budkovský znak ve zdi kostela
25.08.2007
Budkovský zámeček
25.08.2007
Budkovský zámeček
25.08.2007
Budkovský zámeček
25.08.2007
Nádvoří zámečku v Budkově
25.08.2007
Nádvoří zámečku v Budkově
25.08.2007
Erbovní znak
25.08.2007
Nádvoří zámečku v Budkově
25.08.2007
 
Zámecký park v Budkově
25.08.2007
Křížek za Budkovem
25.08.2007
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©