Voda Ohře
 
  17.08.2007 - 19.08.2007  
  Ohře od Tršnice do Loktu  
  ve složení: Peprník s Hrůzou, Šemík s Léňou, Harry s Hancoš  
 
 
 
 
 
Na vodě...
18.08.2007
Svačinka
18.08.2007
K večeru v kempu u jezu Černý mlýn
18.08.2007
K večeru v kempu u jezu Černý mlýn
18.08.2007
Ráno v kempu u jezu Černý mlýn
19.08.2007
Vyplouváme od Černého mlýnu
19.08.2007
Rybaření
19.08.2007
Interiér kostela v Sokolově
19.08.2007
Sokolovské náměstí
19.08.2007
Klášter v Sokolově
19.08.2007
Nádvoří zámečku v Sokolově
19.08.2007
Sokolovský zámek
19.08.2007
U jezu Královské Poříčí
19.08.2007
Na jezu Královské Poříčí
19.08.2007
Na jezu Královské Poříčí
19.08.2007
Na jezu Královské Poříčí
19.08.2007
Na jezu Královské Poříčí
19.08.2007
Na jezu Královské Poříčí
19.08.2007
Přístaviště kdesi u Starého Sedla
19.08.2007
Piknik kdesi u Starého Sedla
19.08.2007
Netykavka
19.08.2007
   
Zakončení na nádraží v Lokti
19.08.2007
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©