Bransouzsko
 
  15.06.2007 - 17.06.2007  
  vandr z Bransouz do Třebíče na sobotní sraz z průmky  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Bransouzské nádraží
15.06.2007
Okružní val, příkop a vyvýšená plocha Bransouzského hrádku
15.06.2007
Příkop oddělující hřebínek a plochu Bransouzského hrádku
15.06.2007
Křížek nad Číchovem
15.06.2007
Poutnický křížek na rozcestí jižně od Číchova
15.06.2007
Ranní výhledy z kopce nad údolím Jihlavy, kde jsem chrupal
16.06.2007
Věže Přibyslavického kostela
16.06.2007
Věže Přibyslavického kostela
16.06.2007
Budova románského dvorce při barokním kostele
16.06.2007
Střílna
16.06.2007
Zdi opevnění dvorce
16.06.2007
V Přibyslavickém kostele
16.06.2007
Přibyslavický kostel
16.06.2007
Socha v areálu Okříšského kostela
16.06.2007
Okříšský erbovní znak
16.06.2007
Okříšský zámeček na místě původní tvrze
16.06.2007
Starý silniční kilometrovník ve vísce Loudilka
16.06.2007
"Na hradiskách" dle padesátkové mapy KČT: Vrch se zachovalými zbytky valů po tvrzi připomínané roku 1371 a zaniklé v 16. století. - Přímo něco jako valy jsem zde nenašel, jen terénní náznaky, které nějakým stavením mohly patřit. Na fotce je centrální pahorek.
16.06.2007
"Na hradiskách" - snad hrana někdejšího opevnění
16.06.2007
"Na hradiskách" - možný val v jižní části vrchu
16.06.2007
Chrpáci
16.06.2007
Čechočovická tvrz utopená v místní zástavbě. Skleník stojí v centrální plošině tvrze.
16.06.2007
Další starý silniční kilometrovník u Čechočovic
16.06.2007
Cesta a strom
16.06.2007
Plující mračna
16.06.2007
Smírčí kámen s reliéfem klínového kříže u silnice mezi Stříteží a Třebíčí
16.06.2007
Křížový kámen s reliéfem latinského kříže a sekerkou. Kříž stojí na kraji Třebíče u cesty do Slavice.
16.06.2007
Křížový kámen s reliéfem patriaršího kříže. Kříž stojí před hotelem Alfa.
16.06.2007
Jehlanový smírčí kámen. Nahoře malý reliéf kříže, pod ním podkova a latinský kříž, u jehož paty zřejmě kovářské nástroje. Letopočet 1623.
16.06.2007
Jehlanový smírčí kámen při silnici na Střítež.
16.06.2007
 
Kruhová bašta z Třebíčského opevnění
17.06.2007
Infocedule o Třebíčském opevnění
17.06.2007
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©