Litovelsko
 
  25.05.2007 - 27.05.2007  
  ve složení: Bedla s psicí Bukvičkou, Peprník  
 
 
 
 
 
Po cestě plné výluk a zpoždění konečně ve stanici Střeň
25.05.2007
Ráno v lužním lese
26.05.2007
Řeka Morava
26.05.2007
Řeka Morava
26.05.2007
Slepé rameno
26.05.2007
Most, přes který už nepřejdeme
26.05.2007
Řeka Morava
26.05.2007
Řeka Morava
26.05.2007
Brodění...
26.05.2007
Veget u vody
26.05.2007
Vážka...
26.05.2007
Vážka...
26.05.2007
Veget u vody
26.05.2007
Zátočiny
26.05.2007
Pomníček desátého výročí vzniku první republiky na rozcestí u Blatenky
26.05.2007
Věž radnice na náměstí v Litoveli
26.05.2007
Morový sloup na náměstí v Litoveli
26.05.2007
Švédská deska - byla vsazena do hradební zdi v roce 1652 při opravě pobořených hradeb. Český překlad nápisu zní: Léta páně 1643 dne 19. června obléhala hlavní švédská armáda město Litovel. V těchto místech prudce ostřelovala město a pak ho dobyla útokem. Poté vyhodili do povětří tři vysoké a pevné věže i s oběma branami, rozmetala hradební předprseň, zbořila hradební příkop i val a v nepřátelské zvůli žalostně zničila celé město.
26.05.2007
Boží muka u muzea v Litovli
26.05.2007
Pomníček letci rudé armády za Litovlí
26.05.2007
Zámeček v Nových Zámkách. Má mít 365 oken, 12 komínů jako dní a měsíců v roce.
26.05.2007
Průčelí zámku v Nových Zámkách
26.05.2007
Řeka z okna Chrámu přátelství
26.05.2007
Promočení v Chrámu přátelství
26.05.2007
Řeka zakalená po celonoční bouřce
27.05.2007
Chrám přátelství - Templ
27.05.2007
Pomníček při silnici z Nových Mlýnů k Novým Zámkám
27.05.2007
Smírčí kříž s nápisem MARIA u Nových Mlýnů
27.05.2007
Smírčí kříž s nápisem MARIA u Nových Mlýnů
27.05.2007
Jedna z Řimických vyvěraček
27.05.2007
Ruiny Rytířské síně
27.05.2007
Hlavice sloupu z Rytířské síně
27.05.2007
Západní vstup do jeskyně Podkova
27.05.2007
V jeskyni Podkova
27.05.2007
Východní vstup do jeskyně Podkova
27.05.2007
Čertův most
27.05.2007
Čertův most
27.05.2007
V Mladečské jeskyni
27.05.2007
V Mladečské jeskyni
27.05.2007
V Mladečské jeskyni
27.05.2007
Cestou po kolejích kol stanice Chudobín
27.05.2007
Nádraží Litovel předměstí
27.05.2007
   
Na nádraží Litovel předměstí
27.05.2007
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©