Mladějovická kolejka
 
  12.08.2005 - 14.08.2005  
  vandr především po Mladějovické úzkokolejce  
  ve složení: Peprník, Ruprecht s psicí Bastinou  
 
 
 
 
 
Na Mladějovském nádraží
12.08.2005
Současná stanice kolejky, kde jsme spali
13.08.2005
Výhybka na konečnej
13.08.2005
Psica Bastina
13.08.2005
Somrující Bastina
13.08.2005
V muzeu MPŽ ...parní stroj
13.08.2005
V muzeu MPŽ ...parní traktůrky
13.08.2005
V muzeu MPŽ ...parní traktůrek
13.08.2005
V muzeu MPŽ ...parní stroj
13.08.2005
V muzeu MPŽ ...parní traktůrky
13.08.2005
V muzeu MPŽ ...parní pohon pro mlátičku
13.08.2005
Příprava lokomotivy na cestu
13.08.2005
Dízlové lokomotivy
13.08.2005
S vláčkem na konečněj stanici
13.08.2005
A jedééém....
13.08.2005
Spolucestující ve vagónku
13.08.2005
Cestou mezi polema
13.08.2005
Spolucestující ve vagónku
13.08.2005
Blížíme se k první zástávce s názvem Vekls
13.08.2005
Ruprecht
13.08.2005
Ve stanici Veksl
13.08.2005
Ve stanici Veksl
13.08.2005
Mašinfíra
13.08.2005
Strojní zátiší
13.08.2005
Komín
13.08.2005
Mazání mašinky
13.08.2005
Strojvůdcovo pracoviště
13.08.2005
Cestou lesním šerem
13.08.2005
Dobírání vody
13.08.2005
Trubkózní zátiší
13.08.2005
Křížení trati se silnicí
13.08.2005
Lesním šerem
13.08.2005
Ve stanici Nová Ves ...v současnosti konečná
13.08.2005
Strojní zátiší
13.08.2005
Strojní zátiší
13.08.2005
Míjení se s dízlovým vláčkem
13.08.2005
Zpět v areálu MPŽ ...odbočky
13.08.2005
Pece na pálení šamotu
13.08.2005
Pod pecema na pálení šamotu
13.08.2005
Industriální zátiší v budově palírny
13.08.2005
Trubka
13.08.2005
Industriální zátiší v budově palírny
13.08.2005
Motorové navijáky na vytahování výtahů s rudou
13.08.2005
Motorové navijáky na vytahování výtahů s rudou
13.08.2005
Vnitřnosti rozvodny
13.08.2005
Rozvodna
13.08.2005
Vykuchaný rozvaděč
13.08.2005
Zapisovač teploty
13.08.2005
Řídící pult
13.08.2005
Pece
13.08.2005
Bludiště palírny
13.08.2005
Pece v několikátém podlaží věží
13.08.2005
Z prolejzání palírny šamotu
13.08.2005
Věže na pálení šamotu
13.08.2005
Pohled do pece
13.08.2005
V drtičce šamotové rudy zvané lupek
13.08.2005
Na nejhornějším patře věží
13.08.2005
Hluboké šachty v pecí
13.08.2005
Industriální zátiší
13.08.2005
Na nejhornějším patře věží
13.08.2005
Závratě....
13.08.2005
Ruprecht s Bastinou pode mnou
13.08.2005
Industriální zátiší
13.08.2005
Mladějovské věže na pálení šamotu
13.08.2005
Bastina uvázaná u rudlíku
13.08.2005
Mladějovské věže na pálení šamotu
13.08.2005
Posed na Mladějovském hradisku
13.08.2005
Výhled na vysoké věže z Mladějovského hradiska
13.08.2005
Panorámato z Mladějovského hradiska
13.08.2005
Detail trasy Mladějovské kolejky
13.08.2005
Val a příkop Mladějovského hradiska
13.08.2005
Val a příkop Mladějovského hradiska
13.08.2005
Výsypka pod Mladějovským vrchem
13.08.2005
Výsypka a rýha po štole pod Mladějovským vrchem
13.08.2005
Pod skálou v rezervaci Mladějovské tisy
13.08.2005
Pěšky po kolejích ...křížení trati se silnicí
13.08.2005
Po kolejích v lesním šeru
13.08.2005
Po kolejích k dolům
13.08.2005
Po kolejích k dolům
13.08.2005
Zbytky vstupu do štoly Gerhard
13.08.2005
Přicházíme do areálu Hřebečských dolů
13.08.2005
Bývalá stanice Hřebeč doly
13.08.2005
Deska na zazděném vchodu do dolu Václav
13.08.2005
Zapěčetěný portál dolu Václav
13.08.2005
Věže na pálení lupku
13.08.2005
Výsypka Hřebečského dolu
13.08.2005
Výsypka Hřebečského dolu
13.08.2005
Výsypkové zátiší
13.08.2005
Koleje do dolu Emil
13.08.2005
Za mřížema dolu Emil
13.08.2005
Hřebíkové zátiší
13.08.2005
Ve štole Emil
13.08.2005
Zazdívka ve štole Emil
13.08.2005
Ve štole Emil
13.08.2005
Houbičky na kolejích
13.08.2005
Večer u ohníčku
13.08.2005
Ráno na cestě, kde jsme spali
14.08.2005
Peprník s Bastynou
14.08.2005
Příkop Udánského hradiska
14.08.2005
Příkop Udánského hradiska
14.08.2005
Udánské hradisko ...ďury po archeologickém výkopu
14.08.2005
Rákosiny Udánského rybníka
14.08.2005
Rákosiny Udánského rybníka
14.08.2005
Na nádvoří zámku Moravská Třebová
14.08.2005
Portál staré hradní brány
14.08.2005
V podloubí zámku Moravská Třebová
14.08.2005
V podloubí zámku Moravská Třebová
14.08.2005
Brána Schodiště mrtvých
14.08.2005
Náhrobky na hřbitově
14.08.2005
Hřbitovní kostel
14.08.2005
Hřbitovní krypta
14.08.2005
Věž městského kostela
14.08.2005
Náměstí Moravské Třebové
14.08.2005
Morový sloup na náměstí
14.08.2005
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©