Výlet na tvrze za Budějice
 
  01.01.2005  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Zbytky Zlaté stoky
01.01.2005
Zbytky Zlaté stoky
01.01.2005
Zbytky Zlaté stoky
01.01.2005
Tvrziště Doubíčko - zbytky vlastní tvrze, pohled od jihu; v levém i pravém rohu patrná vyvýšenina pravděpodobně pozůstatek věží
01.01.2005
Tvrz Doubíčko - první příkop ze severní strany
01.01.2005
Tvrz Doubíčko - zbytky východního valu
01.01.2005
Tvrz Doubíčko - vpravo jižní val, uprostřed plocha samotné tvrze, vlevo ostrůvek
01.01.2005
Tvrz Doubíčko - severní val a zanesené příkopy bahnem
01.01.2005
Tvrz Doubíčko - lávka přes bahnité příkopy
01.01.2005
Tvrz Doubíčko - severní val
01.01.2005
Tvrziště Staré Machovice - jižní pohled na příkop obtáčející těleso tvrziště
01.01.2005
Tvrziště Staré Machovice - východní pohled na příkop obtáčející těleso tvrziště
01.01.2005
Tvrziště Staré Machovice - zemljanka v tělese tvrziště popisovaná i v textu
01.01.2005
Tvrziště Machovice - reliéfní deformace po těžbě písku v areálu tvrziště; pohled od severu
01.01.2005
Tvrziště Machovice - reliéfní deformace po těžbě písku v areálu tvrziště; pohled od západu
01.01.2005
Západ slunce za Čejkovicema
01.01.2005
Kaplička za Čejkovicema
01.01.2005
Starý Houženský rybník
01.01.2005
Houženská usedlost
01.01.2005
Starý Houženský rybník
01.01.2005
Starý Houženský rybník
01.01.2005
Na hrázi Starého Houženského rybníku
01.01.2005
Rybník Černiš
01.01.2005
Na bývalém železničním tělese mezi Vrbenskýma rybníkama
01.01.2005
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©