Lipenské kolejky
 
  01.06.2004 - 02.06.2004  
  vandr na zrušené drážky a jiné zajímavosti v okolí Černé v Pošumaví a Nové Pece  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Zastávka Žlábek
01.06.2004
Lipenská zátočina u zastávky Žlábek
01.06.2004
Zmije, na kterou jsem skoro šlápnul
01.06.2004
Nejsevernější halda s pinkou nad Josefovou štolou
01.06.2004
Zbytky rampy v těžebním areálu
01.06.2004
Portál Josefovy štoly
01.06.2004
Josefova štola skrz vchodové mříže
01.06.2004
Lipno u grafitového areálu
01.06.2004
Zářez západní části bývalé úzkokolejné rašelinové drážky
01.06.2004
Štola "Ve vysokém" ...bohužel nějakej dobrák ji zaházel hlínou
01.06.2004
Štola "Ve Vysokém"
01.06.2004
Ústí východního zářezu drážky do Lipenské nádrže
01.06.2004
Východní zářez bývalé drážky na poloostrůvku "Ve vysokém"
01.06.2004
Val bývalé tratě u Hůrek se odklání od současné
01.06.2004
Bývalá železniční stanice v Hůrkách
01.06.2004
Přívozem od Horní Planej
02.06.2004
Přívozem přes Lipno k Bližší Lhotě
02.06.2004
Východní konec bývalé tratě, která se pomalu noří do vod Lipenské nádrže
02.06.2004
Zářez tratě
02.06.2004
Patník u trati
02.06.2004
Trať vedoucí přes první zátoku
02.06.2004
Přerušení tratě v první zátoce. Plavat se mi nechce, tož to musím obejít.
02.06.2004
Mostek, který vedl přes Smiřčinský potok. A když už se musím zase vracet kouknu se i na trať u prvního přerušení.
02.06.2004
Trať přes první zátoku z druhé strany přerušení
02.06.2004
Z druhé strany mostku přes Smirčinský potok
02.06.2004
Rampa u tratě
02.06.2004
Stávající most tratě přes Lipno
02.06.2004
Jihovýchodní výhled na Lipno ze současné tratě
02.06.2004
Most současné tratě přes Lipno
02.06.2004
A jel zrovna vlak
02.06.2004
Jižní deštivé panorámato z cesty na kopec Hrad
02.06.2004
Sousední pahorek na vrcholku kopce Hrad
02.06.2004
Reliéf hrádku Hausberk na vrcholku kopce Hrad
02.06.2004
Reliéf příkopu Hausberku
02.06.2004
Koně u Bělej
02.06.2004
Panorámato nad Novou Pecí
02.06.2004
 
Západní lipenské mokřiny ze silničního mostu v Novej Peci
02.06.2004
Nádraží v Novej Peci
02.06.2004
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©