Kamenný vandr po Dačicku
 
  07.05.2004 - 09.05.2004  
  kolovandr po kamenných památkách dačicka  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Pomník na paměť cikánské osady u Bohusoudova
08.05.2004
Výhled nedaleko Bohusoudova
08.05.2004
Zvláštní lapač hmyzu
08.05.2004
Kamenný kříž na kopci Bába, který je evidován pod číslem 1891
08.05.2004
Kamenný kříž na kopci Bába
08.05.2004
Zvláštní křížek u Jersic
08.05.2004
Kaplicka u silnice k Jersicím
08.05.2004
Kříž na křižovatce silnice k Jersicím
08.05.2004
Kamenný kříž ve vesnici Dolní Vilímeč evidovaný pod číslem 0609
08.05.2004
Kříže ve vsi Dolní Vilímeč
08.05.2004
Křížek za Strachoňovicema
08.05.2004
Silniční patník mezi Strachoňovicema a Radkovem
08.05.2004
Reliéf Radkovského hrádku zvaný Kočičí zámek
08.05.2004
Reliéf Radkovského hrádku od severu
08.05.2004
Židovský hřbitov u Velkého Pěčína
08.05.2004
Náhrobek na hřbitově u Velkého Pěčína
08.05.2004
Náhrobek na hřbitově u Velkého Pěčína
08.05.2004
Náhrobek na hřbitově u Velkého Pěčína
08.05.2004
Náhrobek na hřbitově u Velkého Pěčína
08.05.2004
Náhrobek na hřbitově u Velkého Pěčína
08.05.2004
Židovský hřbitov u Velkého Pěčína
08.05.2004
Náhrobek na hřbitově u Velkého Pěčína
08.05.2004
Náhrobek na hřbitově u Velkého Pěčína
08.05.2004
V márnici hřbitova u Velkého Pěčína
08.05.2004
Most v Kostelním Vydří se sochami sv.Josefa a Jana Nepomuckého
08.05.2004
Náhrobek u kostela v Kostelním Vydří
08.05.2004
Kostel v Kostelním Vydří na němž se právě opravoval krov střechy
08.05.2004
Tvrz přestavěná na zámeček v Kostelním Vydří
08.05.2004
Kostel v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří
08.05.2004
Podloubí v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří
08.05.2004
Hřbitůvek s hrobkou hrabat Dalbergů za Kostelním Vydří
08.05.2004
Kříž nad hrobkou Dalbergů
08.05.2004
Karmelitánský klášter nad Vydřím
08.05.2004
Kámen u silnice před Dolníma Němčicema ...nepodařilo se mi zjistit co znamená TCM
08.05.2004
Zajímavý kříž v polích mezi Němčicema a Brázdovým mlýnem
08.05.2004
Opevněný kostel sv. Lamberta v Lipolci
08.05.2004
Náhrobek na hřbitově u lipoleckého kostela
08.05.2004
Kamenný kříž na konci Lipolce, který je evidován pod číslem 0374
08.05.2004
Náhrobek na židovském hřbitově u Markvarce
08.05.2004
Náhrobky na židovském hřbitově u Markvarce
08.05.2004
Náhrobky na židovském hřbitově u Markvarce
08.05.2004
Na Markvarckém židovském hřbitově
08.05.2004
Náhrobky na židovském hřbitově u Markvarce
08.05.2004
Náhrobky na židovském hřbitově u Markvarce
08.05.2004
Slunko nad Markvarcem
08.05.2004
Socha sv.Jana Nepomuckého u rybníka v Markvarci
08.05.2004
Kamenný kříž mezi Markvarcem a Lipnicí evidovaný pod číslem 0373
08.05.2004
Kamenný kříž mezi Markvarcem a Lipnicí, kde podle pověsti ve vánici zmrzla žena i s dítětem
08.05.2004
Sloup s panenkou Marií na křižovatce před Českým Rudolcem
08.05.2004
Moje ubytování na stohu za Rudolcem, v pozadí rudolecký kostelík
09.05.2004
Rudolecký kostelík z mého stohu
09.05.2004
Náhon k Bolíkovským železárnám
09.05.2004
Zbytky hamru bolíkovských železáren
09.05.2004
Náhon k železárně
09.05.2004
Zbytky sklípků, které sloužili jako pece
09.05.2004
Zbytky sklípků, které sloužili jako pece
09.05.2004
Zbytky sklípků, které sloužili jako pece
09.05.2004
Kamenné zdivo bolíkovských železáren
09.05.2004
Halda strusky ze železárny
09.05.2004
Kamenné zdivo bolíkovských železáren
09.05.2004
Povídání o bolíkovské železárně
09.05.2004
Kámen s nápisem a letopočtem 186x cestou od železárny k Bolíkovu
09.05.2004
Socha sv.Jana Nepomuckého v Dolním Bolíkově
09.05.2004
Židovská hřbitov za Dolním Bolíkovem
09.05.2004
Náhrobek na bolíkovském hřbitově
09.05.2004
Náhrobky na bolíkovském hřbitově
09.05.2004
Náhrobky na bolíkovském hřbitově
09.05.2004
Náhrobek na bolíkovském hřbitově
09.05.2004
Náhrobek na bolíkovském hřbitově
09.05.2004
Náhrobek na bolíkovském hřbitově
09.05.2004
Náhrobek na bolíkovském hřbitově
09.05.2004
Kostel v Cizkrajově
09.05.2004
Val tvrziště v Cizkrajově
09.05.2004
Kamenný kříž při cestě do Toužína evidovaný pod číslem 0086
09.05.2004
Kamenný kříž při cestě do Toužína. Váže se k němu pověst o souboji dvou důstojníků.
09.05.2004
Křížek na kopečku u Toužína
09.05.2004
Památník při silnici z Dačic do Jemnice
09.05.2004
Dolní Luční rybník
09.05.2004
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©