Výlet do Vodňan
 
  05.05.2004  
  Výlet do Vodňan na přehlídku vozidel z 2.světové  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Vodňanský kostel u náměstí
05.05.2004
Vodňanský kostel od kašny na náměstí
05.05.2004
Z přehlídky aut
05.05.2004
Z přehlídky aut
05.05.2004
Z přehlídky aut
05.05.2004
Z přehlídky aut
05.05.2004
Z přehlídky aut
05.05.2004
Z přehlídky aut
05.05.2004
Z přehlídky aut
05.05.2004
Křížek u silnice za Vodňanama
05.05.2004
Stožár u vesnice Pražák
05.05.2004
Pomníky ve vesnici Pražák
05.05.2004
Další auto, které jsem potkal
05.05.2004
Další auto, které jsem potkal
05.05.2004
Brána na židovský hřbitov s nápisem "Hospodin usmrcuje a znovu oživuje"
05.05.2004
Povídání o židovském hřbitově
05.05.2004
Na židovském hřbitově
05.05.2004
Náhrobek na židovském hřbitově
05.05.2004
Náhrobek na židovském hřbitově
05.05.2004
Na židovském hřbitově
05.05.2004
Náhrobek na židovském hřbitově
05.05.2004
Náhrobky na židovském hřbitově
05.05.2004
Náhrobky na židovském hřbitově
05.05.2004
Náhrobky na židovském hřbitově
05.05.2004
Náhrobek na židovském hřbitově
05.05.2004
Na židovském hřbitově
05.05.2004
Povídání o okolí vztahující se k židovskému osídlení
05.05.2004
 
Zvonička ve vesnici Pražák
05.05.2004
Ze zastávky Pražák zpátky domů
05.05.2004
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©