Zrušená trať z České Lípy do České Kamenice
 
  02.04.2004 - 04.04.2004  
  Vandr po zrušené železniční trati Česká Lípa - Česká Kamenice a blízkém okolí  
  ve složení: Bedla, Mravenec, Peprník  
  jsou tu namíchány i fotky od Mravence  
 
 
 
 
 
Začátek vandru v zastávce Česká Lípa - střelnice
02.04.2004
Hned naproti zastávce Česká Lípa - střelnice bývala stanice Česká Lípa - městský sad, kde ťapeme po zbylých pražcích
02.04.2004
První klenutý mostek přes potok
02.04.2004
První klenutý mostek přes potok z druhé strany
02.04.2004
O kus dál zbytky pilířů po železném mostku přes potok
02.04.2004
U bývalého mostku přes potok
02.04.2004
A další pilíře mostku, tentokrát přes cestu
02.04.2004
Na dvacátém kilometru
02.04.2004
U ohně na Vinném vršku
02.04.2004
U ohně na Vinném vršku
02.04.2004
Ležení v ďolíku na Vinném vršku, kde stával hrádek Klinštejn a pozdější zděný altánek
02.04.2004
Měsíc na Vinném vršku
02.04.2004
Ráno na Vinném vršku
03.04.2004
Reliéf hradiště na Vinném vršku
03.04.2004
Fialky na Vinném vršku
03.04.2004
Fialky na Vinném vršku
03.04.2004
Zbytky zdí altánku na Vinném vršku
03.04.2004
Schůdky do altánku
03.04.2004
Jeden z tesaných žlabů pravděpodobně pocházející z altánku
03.04.2004
Zdivo základů altánku na Vinném vršku
03.04.2004
Zámek v Horní Libchavě ze silnice
03.04.2004
Jedno z přístupných sklepení u Libchavského zámku
03.04.2004
Zámek v Horní Libchavě z jižní strany
03.04.2004
Zámek v Horní Libchavě
03.04.2004
Ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) při pářicím rituálu
03.04.2004
Ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) při pářicím rituálu
03.04.2004
Kostelík u zastávky v Manušicích
03.04.2004
Bedla stopující vlak na zastávce Manušice
03.04.2004
Kaplička, zbytek kříže či boží muka u zastávky Manušice
03.04.2004
Na 18.2 kilometru kousek za zastávkou Manušice
03.04.2004
Na 18.2 kilometru kousek za zastávkou Manušice
03.04.2004
Na 18.1 kilometru
03.04.2004
Zbytek výstražného kříže ležící vedle trati
03.04.2004
Klenutý mostek přes potok
03.04.2004
Zelená kytička
03.04.2004
Zelená kytička
03.04.2004
Na 16.8 kilometru v zářezu před stanicí Horní Libchava
03.04.2004
Na mostku přes cestu
03.04.2004
Zbytek návěštidla před Horní Libchavou
03.04.2004
Pražce před stanicí Horní Libchava
03.04.2004
Staniční budova v Horní Libchavě
03.04.2004
Staniční budova v Horní Libchavě
03.04.2004
Čekárna staniční budovy v Horní Libchavě
03.04.2004
Kus kolejnice na přejezdu u stanice Horní Libchava
03.04.2004
Ovce pod tratí
03.04.2004
Rozházené pražce na trati
03.04.2004
Pražce
03.04.2004
Pražce na 15.4 kilometru
03.04.2004
O kus dál na 15.3 kilometru
03.04.2004
Betonový patník na 15.2 kilometru
03.04.2004
Betonový patník na 15.1 kilometru
03.04.2004
Betonový patník na 15 kilometru
03.04.2004
Výhled z trati
03.04.2004
Kytička
03.04.2004
Kytička
03.04.2004
Vesnička Volfartice
03.04.2004
Snesený mostek přes cestu před stanicí Volfartice
03.04.2004
Před zářezem ústícím do stanice Volfartice
03.04.2004
V zářezu před Volfarticema
03.04.2004
Stanice Volfartice
03.04.2004
Na 13.1 kilometru
03.04.2004
Tady bývala zastávka Nová Ves
03.04.2004
Na 12.1 kilometru před zastávkou Nová Ves
03.04.2004
Občerstvení u Pramene živé vody
03.04.2004
Další snesený most přes potok v ohbí nad Novou Vsí
03.04.2004
Mechovatý patník na 9.8 kilometru
03.04.2004
Stanice Mistrovice
03.04.2004
Stanice Mistrovice
03.04.2004
Zbytky kolejí na přejezdu u stanice Mistrovice
03.04.2004
U stanice Mistrovice
03.04.2004
Na 9.4 kilometru v ohbí valu nad vesnicí Mistrovice
03.04.2004
Bývalá staniční budova v Novém Oldřichově
03.04.2004
Cesta vedoucí po náspu trati v oblouku nad Oldřichovem
03.04.2004
Zářez v oblouku nad Oldřichovem
03.04.2004
Svatý u hřbitova nad Oldřichovem
03.04.2004
Svatý u hřbitova nad Oldřichovem
03.04.2004
Pomník u hřbitova nad Oldřichovem
03.04.2004
Pomník u hřbitova nad Oldřichovem
03.04.2004
Náhrobky na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Náhrobky na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Náhrobky na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Náhrobky na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Náhrobky na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Náhrobky na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Náhrobky na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Náhrobek na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Náhrobky na Oldřichovském hřbitově
03.04.2004
Zbytky kolejnic ve stanici Prácheň neboli Kamenický Šenov - horní nádraží
03.04.2004
Staniční budova v Práchni
03.04.2004
Bývalá nádražní hospoda
03.04.2004
Před Panskou skálou
03.04.2004
Panská skála
03.04.2004
Před Panskou skálou
03.04.2004
Slavná Panská skála s jezírkem po těžbě čediče
03.04.2004
Na Panské skále
03.04.2004
Panská skála
03.04.2004
Na vrcholku Panské skály
03.04.2004
Na vrcholku Panské skály
03.04.2004
Západní výhled z Panské skály; uprostřed Šenovský vršek, který obkružuje naše trať
03.04.2004
Podmáčená část traťi v oblouku nad Práchní
03.04.2004
Klenutý mostek přes silnici z Práchně do Prysku
03.04.2004
V zářezu na 2.8 kilometru před stanicí Horní Prysk
03.04.2004
Obydlená stanice Horní Prysk
03.04.2004
Ďury v pískovcových lomech Šenovského vršku pod pryskou stanicí
03.04.2004
U ďoury Šenovského lomu
03.04.2004
Nad ďourou
03.04.2004
Večer u ohně v dalším lomu pod pryskou stanicí
03.04.2004
Večer u ohně v dalším lomu pod pryskou stanicí
03.04.2004
Naše spaní v lomu
04.04.2004
Ráno v lomu
04.04.2004
Drbající se Pepr
04.04.2004
Naše ležení v pískovcovém lomu na Šenovském vršku
04.04.2004
Naše ležení v pískovcovém lomu na Šenovském vršku
04.04.2004
Bedla fotící pozemkový patník před dalším lomem na Šenovském vršku
04.04.2004
Pozemkový patník před lomem
04.04.2004
Detail lomového patníku
04.04.2004
Vedlejší lom s kempíkem
04.04.2004
Na 2.4 kilometru v okružnici Šenovského vrchu
04.04.2004
Kříž pod tratí
04.04.2004
Kříž pod tratí
04.04.2004
Pískovcové malůvky podél trati
04.04.2004
Pískovcové malůvky podél trati
04.04.2004
Pískovcové malůvky podél trati
04.04.2004
Pískovcové malůvky podél trati
04.04.2004
Pískovcové malůvky podél trati
04.04.2004
Zářez ústící na mostek před Kamenickým Šenovem
04.04.2004
Mostek přes zářez před Šenovskou stanicí
04.04.2004
Konec kolejí u Šenovské stanice
04.04.2004
Kolejnice v oblouku před Šenovskou stanicí
04.04.2004
Silniční most v oblouku před stanicí Kamenický Šenov
04.04.2004
Pepr fotící fialky
04.04.2004
Fialky na kolejích
04.04.2004
Šenovské nádraží
04.04.2004
Detail kola vozu zaparkovaného na Šenovském kolejišti
04.04.2004
Zaparkované historické vozy na Šenovském nádraží
04.04.2004
Vagóny v Šenovské stanici
04.04.2004
Detail kola
04.04.2004
Schůdky s kolem
04.04.2004
Detail cisterny
04.04.2004
Vagónky
04.04.2004
Nápis
04.04.2004
Rezatý nápis
04.04.2004
Zub času na vagónku
04.04.2004
Návěštidlo
04.04.2004
Zaparkované historické vozy na Šenovském nádraží
04.04.2004
Staniční budova Šenovského nádraží
04.04.2004
Pepr s Bedlou študující jízdní řád
04.04.2004
Tip na výlet ...pár informací
04.04.2004
Čtení o Kamenickém Šenově
04.04.2004
Čtení o mašinkách
04.04.2004
Detail kola a pér
04.04.2004
Detail podvozku
04.04.2004
Zaparkované historické vozy na Šenovském nádraží
04.04.2004
Na vyspravené trati do České Kamenice
04.04.2004
Na vyspravené trati do České Kamenice
04.04.2004
Cestou na hrad
04.04.2004
Pod hradem Kamenice na Zámeckém vrchu
04.04.2004
Hrad Kamenice
04.04.2004
Hrad Kamenice
04.04.2004
Výhled z hradu
04.04.2004
Výhled na Českou Kamenici z dřevěné hradní rozhledny
04.04.2004
Výhled na Českou Kamenici
04.04.2004
Hradní okno
04.04.2004
Hradní okno
04.04.2004
Dřevěná hradní rozhledna
04.04.2004
 
V posledním oblouku na 0.5 kilometru před konečnou stanicí Česká Kamenice
04.04.2004
Konečná ve stanici Česká Kamenice
04.04.2004
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©