Dětřichovec a štoly na Rapické hoře
 
  12.03.2004 - 14.03.2004  
  jsou tu zamíchány i fotky od Mravence  
  ve složení: Mravenec, Hvězdička, Muf, Bedla, Peprník, Andy, Špulka, Loupežník  
 
 
 
 
 
U Mufovej na chaloupce
12.03.2004
U Mufovej na chaloupce
12.03.2004
U Mufovej na chaloupce
12.03.2004
Místní pajdulák
13.03.2004
Naložený mědvěd
13.03.2004
Chalupa v Dětřichovci
13.03.2004
Zarostlý kříž v Oslím buku
13.03.2004
Zarostlý kříž v Oslím buku
13.03.2004
Zarostlý kříž v Oslím buku
13.03.2004
Cestou lesem od Oslího buku
13.03.2004
Štola Beránek boží, kam jsme se nedostali
13.03.2004
Zabezpečený vstup do štoly Beránek boží, kam jsme se nedostali
13.03.2004
Vstup do štoly Bohatá útěcha
13.03.2004
Rampušácí na vstupu do štoly Bohatá útěcha
13.03.2004
Rampušácí na vstupu do štoly Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ve štole Bohatá útěcha
13.03.2004
Ústí do štoly Rapoldu-úpadnice
13.03.2004
Nad ústí do štoly Rapoldu-úpadnice
13.03.2004
Nad ústí do štoly Rapoldu-úpadnice
13.03.2004
Lezení do Rapoldu-úpadnice
13.03.2004
Ve štole Rapold-úpadnice
13.03.2004
Ve štole Rapold-úpadnice
13.03.2004
Ve štole Rapold-úpadnice
13.03.2004
Ve štole Rapold-úpadnice
13.03.2004
Ve štole Rapold-úpadnice
13.03.2004
Ve štole Rapold-úpadnice
13.03.2004
Lezení ven ze štoly Rapold-úpadnice
13.03.2004
Pepr leze do Rapolďáckej dědičnej štoly
13.03.2004
Vstup do dědičnej štoly
13.03.2004
V dědičnej štole
13.03.2004
Andy v mříži vstupu štoly Rapold
13.03.2004
Záběry z lezení skrz mříž štoly Rapold
13.03.2004
Mravenec nořící se do štoly Rapold
13.03.2004
Ve štole Rapold
13.03.2004
Ve štole Rapold
13.03.2004
Ve štole Rapold
13.03.2004
Ve štole Rapold
13.03.2004
Ve štole Rapold
13.03.2004
Ve štole Rapold
13.03.2004
S Andym čekáme před ústím štoly Rapold ...Andy to vzdal díky vodě ve štole a já sem se nepropasoval mříží
13.03.2004
Vstup do Rapoldu
13.03.2004
Strouha ke štole Rapold
13.03.2004
Před další štolou AA
13.03.2004
Ve štole AA
13.03.2004
Před štolou AA
13.03.2004
Před krátkou štolou BB ve skalce Rapickej hory
13.03.2004
Vlez do Patrové štoly
13.03.2004
V Patrové štole
13.03.2004
V Patrové štole
13.03.2004
V Patrové štole
13.03.2004
V Patrové štole
13.03.2004
Rozbočení v Patrové štole
13.03.2004
Výdřeva v Patrové štole
13.03.2004
V odbočce Patrové štoly
13.03.2004
V odbočce Patrové štoly
13.03.2004
A další ústí štoly CC
13.03.2004
Ústí další štoly DD na západní straně Rapickej hory
13.03.2004
Před další zabezpečenou štolou EE
13.03.2004
Nepřístupná štola František II
13.03.2004
Nepřístupná štola František
13.03.2004
Slez ke štole Petr a Pavel
13.03.2004
Nad zaplavenou ďurou štoly Petr a Pavel
13.03.2004
Bedla leze do štoly Oukrop
13.03.2004
Kocouři v Novém Městě pod Smrkem
13.03.2004
To je či byl pomník z rakousko-pruské války
13.03.2004
To je či byl pomník z rakousko-pruské války
13.03.2004
Zřícenina kostela Sv. Jakuba u Jinřichovic pod Smrkem
14.03.2004
Zřícenina kostela Sv. Jakuba
14.03.2004
Cestou na nádraží v Jindřichovicích po zrušený trati do Polska
14.03.2004
Cestou na nádraží v Jindřichovicích po zrušený trati do Polska
14.03.2004
   
Na nádraží v Jindřichovicích
14.03.2004
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©