Drahotěšický val
 
  20.11.2003  
  výlet za pozůstatky Drahotěšického křemenného valu  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Jižní začátek valu
20.11.2003
Na Bábě
20.11.2003
Drahotěšický křemenný val
20.11.2003
Drahotěšický křemenný val
20.11.2003
Drahotěšický křemenný val
20.11.2003
Industriál u Ševětína
20.11.2003
   
Kostel v Ševětíně
20.11.2003
   
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©