Slepičí hory
 
  14.07.2003 - 15.07.2003  
  vandřík při příležitosti ukončení tábora u Svinů, kde byl Loupežník  
  ve složení: Peprník  
 
 
 
 
 
Přede mnou Slepica ...loukou před Kamenicou
14.07.2003
Za soumraku na skalisku na Slepici u obětní jamky
14.07.2003
Zvláštní boží muka přímo ve Lhotce
15.07.2003
Další netradiční boží muka za Zálužím
15.07.2003
Poutní kostel Svatá Trojice od polí
15.07.2003
Poutní kostel Svatá Trojice
15.07.2003
Poutní kostel Svatá Trojice
15.07.2003
Kaplička se studánkou u kostela Svaté Trojice
15.07.2003
U Baškova hamru
15.07.2003
Milník nedaleko Baškova hamru
15.07.2003
V táboře u Svinů na závěrečné vernisáži keramických výrobků
15.07.2003
Východní panorámato od Todeňské hory
15.07.2003
Jedna z kapliček křížové cesty v Římově
15.07.2003
Popravčí brána v Římově
15.07.2003
Staniční budova v Holkově
15.07.2003
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©