Sušicko
 
  07.03.2003 - 09.03.2003  
  vandr od Sušice k Běšinám  
  ve složení: Peprník, Špulka, Loupežník  
 
 
 
 
 
Klášterokostelík Sv. Andělíček nad Sušicí
08.03.2003
Výhled od Andělíčka na Sušici a hřeben Svatoboru
08.03.2003
Bunkřík cestou na Svatobor
08.03.2003
Jeden z hraničních patníků, které vedly přes Svatobor
08.03.2003
Jedna ze studánek na úpatí Svatoboru
08.03.2003
Zbytky chaty u rogalové rampy na Svatoboru
08.03.2003
Zbytky chaty u rogalové rampy na Svatoboru
08.03.2003
Vysílač na Svatoboru
08.03.2003
Chata s rozhlednou na Svatoboru
08.03.2003
Vysílače z rozhledny na Svatoboru
08.03.2003
Na rozhledně
08.03.2003
Cestou ze Svatoboru
08.03.2003
Cestou od Svatoburu k Hvížďalce
08.03.2003
Ohlédnutí za Svatoborem
08.03.2003
Křížek u Hrnčíře
08.03.2003
Val zříceniny na kopci Hrnčíř
08.03.2003
Tady na úpatí kopce Hrnčíř stával hrad
08.03.2003
Od Hrnčíře k Petrovicím, kde na místě kostela taky stával hrad
08.03.2003
Kostelík v Petrovicích, kde stával hrad
08.03.2003
Kostelík v Petrovicích z místa hradního areálu
08.03.2003
Zámeček v Petrovicích, u kterého jsme posvačili
08.03.2003
Ráno u lesa nad vsí Hory Matky Boží, kde se dolovalo zlato
09.03.2003
U jedné z ďur v lese po zlatých štolách
09.03.2003
U další velké ďury po zlaté štole
09.03.2003
U vchodu do hradu Velhartice
09.03.2003
Známý přístupový mostek hradu Velhartice
09.03.2003
Hrad Velhartice
09.03.2003
Kašna a kostelík ve Velharticích
09.03.2003
Severozápadní výhled od osady Javoří
09.03.2003
Západní výhled nad Běšinama
09.03.2003
Západní výhled z výšlapu na hřeben směrem ke kostelíku Sv. Bartoloměje
09.03.2003
Zřícenina jedné z budov Sv. Bartoloměje
09.03.2003
Zřícenina jedné z budov Sv. Bartoloměje
09.03.2003
Zřícenina kostela Sv.Bartoloměje
09.03.2003
Zřícenina kostela Sv.Bartoloměje
09.03.2003
U rozcestníku s cancem na Sv. Bartoloměji
09.03.2003
Panoramato krajiny nad Běšinami
09.03.2003
Věžička Běšinské tvrze přeměněné na zámeček. Později na lihovar.
09.03.2003
Na nádraží v Běšinách
09.03.2003
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©