Velká Fatra
 
  30.04.2002 - 11.05.2002  
  jsou zde fotky také od Bedlu, Mravence a Papi  
  ve složení: první čtyři dny sólo Peprník; v Horním Harmanci sraz s Mravencem, Hvězdičkou, Bedlou a Papi; přes Šíp sólo Peprník  
 
 
 
 
 
Na zřícenině hradu Sklabiňa
01.05.2002
Na zřícenině hradu Sklabiňa
01.05.2002
Na zřícenině hradu Sklabiňa
01.05.2002
Na zřícenině hradu Sklabiňa
01.05.2002
Na silnici do Sklabiňskýho Podzámku
01.05.2002
Jihozápadní vejhled při šplhání na Katovu skálu
01.05.2002
Jižní vejhled z Katovy vyhlídky
01.05.2002
Katova skála při sešplhání se dolů
01.05.2002
V sedle pod Kečkou
01.05.2002
Severozápadní vejhled při šplhání na Jarabinou
01.05.2002
Západní vejhled při šplhání na Jarabinou s kopcem Kečka
01.05.2002
První šafrány na Jarabinej
01.05.2002
Kopec Lysec kdesi z Ostriedskýho grúňu, západní pohled ze hřebene
01.05.2002
Pohled na východní hřeben Fatry kdesi před Malým Lyscem
01.05.2002
Jihovýchodní panorama z Malýho Lysce
01.05.2002
Na vršolku Javorinej, vzadu je Ploská
01.05.2002
Severní pohled z Javorinej
01.05.2002
Jihovýchodní poanorama z Javorinej
01.05.2002
Před salaší pod Šoproněm, kde sem přespal
01.05.2002
Interiér v salaši
02.05.2002
A špacírem dál od salaší
02.05.2002
Na rozcestí pod Bořišovem, Borišovskou chatou
02.05.2002
Ve svahu u bystřiny pod Ploskou
02.05.2002
Západní pohled na masív Borišova z cestičky pod Ploskou
02.05.2002
Západní panorama ze sedla mezi Ploskou a Kýškou
02.05.2002
Šafrány u památníku partyzánům pod Suchým vrchom v pozadí
02.05.2002
Šafrány u salaše pod Suchým vrchom
02.05.2002
Šafrány ve svahu na Chyžkách mezi Suchým vrchom a Bielou skalou
02.05.2002
Západní panorama nad sedlem před Bielou skalou
02.05.2002
Vrátnou dolinou
02.05.2002
Vodopád vo Vrátnej dolině
02.05.2002
Jaskyňa Piesky vo Vrátnej dolině
02.05.2002
U chaty u jeskyně Dolní Dedošová, kde sem posvačil
02.05.2002
Gaderskou dolinou k Blatnici
02.05.2002
Severovýchodní křídlo zříceniny hradu Blatnica
02.05.2002
Jihozápadní křídlo zříceniny hradu Blatnica
02.05.2002
Jihovýchodní panorama ze zříceniny na masív Tlstej, kterej mňa zítra čeká
02.05.2002
Západ slnka pod zříceninou Blatnica
02.05.2002
V Maražnej jaskyni
03.05.2002
Maražná jaskyně
03.05.2002
Západní panorama kdesi na skalnatej terase ve svahu Tlstej
03.05.2002
Po nekonečným stoupání na vršolku Tlstej
03.05.2002
Jihozápadní panoramato sousedního hřebene cestou od Tlstej
03.05.2002
Skály nad Konskou dolinou
03.05.2002
Jižní panorama před Lubenou
03.05.2002
Severní panorámato hřebínku Tlstej z hřebínku Ostrej
03.05.2002
Petrklíče na hřebínku Ostrej
03.05.2002
Za soumraku na hřebínku Ostrej, Ostrá je ta skála v popředí
03.05.2002
Soumrakovej západní pohled na Ostrou
03.05.2002
Ráno v seníku v Blatnickej dolině, kde sem spal
04.05.2002
Haha rozcestník v Rakytovským sedle
04.05.2002
Už komplet s ostatníma lidičkama na zastávce Harmanec - jaskyňa
04.05.2002
Ráno u chaty
05.05.2002
Ráno u chaty
05.05.2002
Balení se ráno u chaty
05.05.2002
Kytička
05.05.2002
Kdesi cestou přes Vápenicu
05.05.2002
Bedla fotící pod Vápenicou, cestou směrem k Harmaneckej jaskyni
05.05.2002
Výhledy na údolí kdesi mezi Vápenicou a Kotolnicou
05.05.2002
Výhledy kdesi mezi Vápenicou a Kotolnicou
05.05.2002
Na vyhlídce Kotolnica, severní výhled
05.05.2002
Panorámato z Kotolnice
05.05.2002
Čekající u vstupu na prohlídku Harmaneckej jaskyně
05.05.2002
Tunelomost v ústí Túfny
05.05.2002
Tunel v ústí Túfny
05.05.2002
Za deště cestou od tunelu
05.05.2002
Údolím Túfny za deště
05.05.2002
Túfenskej potok
05.05.2002
Údolím Túfny za deště
05.05.2002
Túfenskej potok
05.05.2002
Přes polomy u Dolní Túfny
05.05.2002
K večeru u jaskyně Horná Túfnam kde budeme spát
05.05.2002
Pohoda ze spacáku u Horní Túfny
05.05.2002
Ráno u Horní Túfny
06.05.2002
Ráno u Horní Túfny
06.05.2002
Ráno u Horní Túfny
06.05.2002
S kostěnou sbírkou v jeskyni Horní Túfna
06.05.2002
S kostěnou sbírkou v jeskyni Horní Túfna
06.05.2002
Krápníčky v Horní Túfně
06.05.2002
Z hledání kostí v Horní Túfně
06.05.2002
Bedla lezoucí z jeskyně Horní Túfna
06.05.2002
Já lezoucí z jeskyně Horní Túfna
06.05.2002
Mravenec lezoucí z jeskyně Horní Túfna
06.05.2002
S úlovkama před jeskyní
06.05.2002
Krajina cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Krajina cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Údolí cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Panorámato cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Krajina cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Krajina cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Krajina cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Krajina cestou od Túfny ke Košiarisku
06.05.2002
Na rozcestí Košiarisko
06.05.2002
Cestou od Košiariska k hotelu Kráľova studňa
06.05.2002
Cestou od Košiariska k hotelu Kráľova studňa
06.05.2002
Ohlédnutí za Kráľovou studňou
06.05.2002
Ohlédnutí za Kráľovou studňou
06.05.2002
Cestou nad hotelem Kráľova studňa
06.05.2002
Cestou od hotelu Kráľova studňa
06.05.2002
Cestou od hotelu Kráľova studňa směrem ke Kraľově skale
06.05.2002
Na cestě ke Kraľově skale
06.05.2002
Cestou nad hotelem Kráľova studňa
06.05.2002
Skála na kopci Smrekov od rozcestí pod Kraľovou skalou
06.05.2002
Na rozcestí pod Kraľovou skalou
06.05.2002
Masívu Ostredoku z hřebínku na Križňu
06.05.2002
Údolí na západ z hřebínku na Križnů
06.05.2002
Severní panorama masívu Ostredoku z hřebínku na Križňu
06.05.2002
Severní panorama masívu Ostredoku z hřebínku na Križňu
06.05.2002
Severní panorama masívu Ostredoku z hřebínku na Križňu
06.05.2002
Severní panorama masívu Ostredoku z hřebínku na Križňu
06.05.2002
Masív Frčkova a Ostredoku
06.05.2002
Hřebínkem na Križňu, západní pohled
06.05.2002
Hřebínkem na Križňu, západní pohled
06.05.2002
Jižní hřeben Malej Križnej
06.05.2002
Výhledy cestou na Križnů
06.05.2002
Výhledy cestou na Križnů
06.05.2002
Šafrány na hřebínku pod Križňou v pozadí
06.05.2002
Cestou na Križnů
06.05.2002
Šafrány cestou na Križnů
06.05.2002
Šafrán
06.05.2002
Šafrány
06.05.2002
Ohlédnutí cestou na Križnů
06.05.2002
Na Križnej
06.05.2002
Západní panorama z hřebínku před Frčkovem, od kuď sme utíkali před bouřkou a strhal se mi film
06.05.2002
Prchajíce před bouřkou ze hřebenu dolů
06.05.2002
Přes sněhový splazy pod sedlem mezi Ostredokem a Suchým vrchem
06.05.2002
Přes sněhový splazy pod sedlem mezi Ostredokem a Suchým vrchem
06.05.2002
Ve svahu pod sedlem mezi Ostredokem a Suchým vrchem
06.05.2002
Přes sněhový splazy pod sedlem mezi Ostredokem a Suchým vrchem
06.05.2002
Za sněhový splazama pod sedlem mezi Ostredokem a Suchým vrchem
06.05.2002
Za sněhový splazama pod sedlem mezi Ostredokem a Suchým vrchem
06.05.2002
Houštinama ve svahu Suchýho vrchu k salaši
06.05.2002
Houštinama ve svahu Suchýho vrchu k salaši
06.05.2002
Průsek ve svahu Suchýho vrchu
06.05.2002
Houštinama ve svahu Suchýho vrchu k salaši
06.05.2002
Výhled z houštin ve svahu Suchýho vrchu
06.05.2002
Ve svahu Suchýho vrchu k salaši
06.05.2002
Lýkovec ve svahu Suchýho vrchu
06.05.2002
Lýkovec ve svahu Suchýho vrchu
06.05.2002
Před Suchým vrchem
06.05.2002
Před Suchým vrchem
06.05.2002
Za soumraku na Salaši pod Suchým vrchem
06.05.2002
Suchý vrch a salaš
06.05.2002
Za soumraku na Salaši pod Suchým vrchem
06.05.2002
Západ slnka u Salaše pod Suchým vrchem
06.05.2002
Západ slnka u Salaše pod Suchým vrchem
06.05.2002
Západ slnka u Salaše pod Suchým vrchem
06.05.2002
Západ slnka u Salaše pod Suchým vrchem
06.05.2002
Západ slnka u Salaše pod Suchým vrchem
06.05.2002
Ranní východní pohled na mlhavý údolí pod Suchým vrchem
07.05.2002
Západní panorama ze stoupání na Suchý vrch
07.05.2002
Za rána na Ostredoku, nejvyšším vrcholu Velký Fatry
07.05.2002
Severovýchodní panoramato z Ostredoku
07.05.2002
Zbytky sněholavin pod Ostredokem
07.05.2002
Ráno u salaše pod Suchým vrchom, kde sme spali
07.05.2002
Potok pod Ostredokem
07.05.2002
Cestou od salaše přes Chyžky
07.05.2002
Východní panoramato cestou přes Chyžky
07.05.2002
Rozcestík v sedle mezi Chyžkou a Ploskou
07.05.2002
Výhled cestou v úbočí Ploskej
07.05.2002
Cestičkou v úbočí Ploskej
07.05.2002
Cestou pod Ploskou k Borišovský chatě
07.05.2002
Cestou k chatě pod Borišovem
07.05.2002
Cestou pod Ploskou k Borišovský chatě, pohled na Šoproň
07.05.2002
U Borišovský chaty
07.05.2002
Rozcestník u Borišovský chaty, v pozadí kopec Šoproň
07.05.2002
Severovýchodní pohled na údolí kolem Šoproně, já sem to pak bral přes Šoproň
07.05.2002
Výhled na Rakytov z úbočí Šoproně
07.05.2002
Severovýchodní panoramato ze Šoproně
07.05.2002
Hlava roztrhanýho jelena
07.05.2002
Dolinou k Javorinskej medvedí jaskyni
07.05.2002
Pod vodopádem v dolině
07.05.2002
Pod vodopádem v dolině
07.05.2002
Pod vodopádem v dolině
07.05.2002
Ráno pod převisojeskyní nad vodopádidíčkem
08.05.2002
Cestou v dolině Belianského potoku
08.05.2002
Cestou v dolině Belianského potoku
08.05.2002
Cestou v dolině Belianského potoku
08.05.2002
Javorinsko medvedí jaskyňu sme nenašli a teď už to s Bedlou berem nahoru kolem potoka Horný Borišov
08.05.2002
Nahoru kolem potoka Horný Borišov
08.05.2002
Kolem potoka Horný Borišov
08.05.2002
Lavinový nánosy v dolině Hornýho Borišova
08.05.2002
Vodopádidíček v dolině Hornýho Borišova
08.05.2002
Vodopádidíček v dolině Hornýho Borišova
08.05.2002
Vodopádidíček na přítoku v dolině Hornýho Borišova
08.05.2002
Kopec Borišov od chatky, kde jsme měli s ostatníma sčut
08.05.2002
Hrob vojína Andreje Kiša na vrcholu Ploskej, přes který jsem šel já
08.05.2002
Východní panorama při sestupu z Ploskej, doleva se stáčí východní hřeben s Čierným Kameněm a Rakytovem
08.05.2002
U pramínku v sedle Ploskej
08.05.2002
Hřeben Nízkých Tater ze sedla pod Ploskou
08.05.2002
Cestičkou po Čierným Kameňu
08.05.2002
S Bedlou na Čierným Kameňu
08.05.2002
Bedla jdoucí stezkou před Minčolem, v pozadí Čierný Kameň
08.05.2002
Já jdoucí stezkou před Minčolem, v pozadí Čierný Kameň
08.05.2002
Cestičkou na Minčol
08.05.2002
Za soumraku v úbočí Rakytova
08.05.2002
Západ slnka od spálenej salaše
08.05.2002
Ráno u snídaně na spáleništi spálenej salaše
09.05.2002
Boudka od salaše, která jediná přežila a kde sme spali
09.05.2002
Odchod od spálenej salaše
09.05.2002
Panorámatický cyklus z Rakytova
09.05.2002
Berušky na Rakytově
09.05.2002
U kříže na Rakytově
09.05.2002
Kytičky na Rakytově
09.05.2002
Na vršolku Rakytova
09.05.2002
Sestup do Severního Rakytovskýho sedla
09.05.2002
Cestou na Tanečnicu
09.05.2002
Jižní panoramato s Tanečnicou a Rakytovem z cestičky pod Skalnou Alpou
09.05.2002
Jihovýchodní panorámato od Skalný Alpy, vpravo Tanečnica a Rakytov, v pozadí hřeben Nízkejch Tater
09.05.2002
Nad Smrekovicou
09.05.2002
V horským hotelu Smrekovica s medvědem
09.05.2002
Výhled z Nižného Šiprúňského sedla
09.05.2002
V Nižném Šiprúňském sedle
09.05.2002
V Nižném Šiprúňském sedle
09.05.2002
Severovýchodní pohled v Nižném Šiprúňském sedle
09.05.2002
Na sever z Nižného Šiprúňského sedla k Chabzdovej
09.05.2002
Na hřebínku u Tlsté hory
09.05.2002
Na hřebínku kol seníku u Tlsté hory
09.05.2002
Sestupujem z Tlstej hory směrem k Ružomberku
09.05.2002
Sestupujem z Tlstej hory směrem k Ružomberku
09.05.2002
Ružomberok kdesi ze svahu Tlstej hory
09.05.2002
Ranní odchod z palouku se seníkomraveništěm
10.05.2002
Dlabanec v Ružomberku
10.05.2002
Už sám na vršolku Ostré
10.05.2002
Severozápadní panorama masívu Šípu z Ostrej
10.05.2002
V Žaškovským sedle
10.05.2002
Jižní panoramato z vršolku Šípu
10.05.2002
Skály na Šípu
10.05.2002
Kříž na Zadným Šípu
10.05.2002
 
Jižní panoramato ze Zadnýho Šípu
10.05.2002
Jihozápadní panoramato z vyhlídky Pod Šípom
10.05.2002
 
 
     
     
photos&webdesign by Peprník©