Vývod rodu Martina Jirmana, moji  předci po meči i přeslici.    DOMŮ