Září v Krkonoších II.

U vysílače Vyhlídka na rašeliništích Výhledy Čičí
Pohled do jiných světů Na stráži V herně Na chodbách
Rodinka Lanovkou na Sněžku Poštovna My a davy lidí Motorkáři